Oeniga parter i dödsbo

Jag behöver få råd eller tips i en kommande bouppteckning där syskonen inte

kan tänkas enas. Vad gör man?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar i det följande att din fråga rör bouppteckning i samband med dödsfall.

Det är dödsbodelägarna som ska förvalta boet och vara eniga om vad som sker med dödsboet. Vilka som är dödsbodelägare ( efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare) framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken.

Någon av dödsbodelägarna kan begära att tingsrätten förordnar en oberoende boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken, här). En boutredningsman är automatiskt bodelningsförättare och får ta relevanta beslut (17 kap. 1 § äktenskapsbalken, här). Det är värt att notera att boutredningsmannen har rätt till skälig ersättning, vilket ska betalas av dödsboet. Finns det emellertid inte några medel i dödsboet att betala boutredningsmannen med, kan den som ansöker om boutredningsman bli ensamt betalningsansvarig (19 kap. 19 § 2 st. ärvdabalken). Även ansökan hos tingsrätten om boutredningsman är avgiftsbelagd med 900 kr.

Att ansöka om en oberoende boutredningsman är sålunda ett steg i rätt riktning om parterna har svårt att enas, för att kunna medla parterna emellan. Det är dock svårt att mer ingående kommentera fallet, eftersom jag inte har insyn i vad oenigheterna avser.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”