Ocker och testamente

FRÅGA
MIn hustrus syster och pappa hjälpte systerns mamma och pappans döende/dementa hustru att skriva på ett testamente där systern skulle ärva en bil som var skriven på henne.Detta anser jag vara kriminellt. Vad är det för straff på detta?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara frågan genom att peka ut vilka redskap lagen ger vid oärliga testamenten, eller underskrift under tvång.

Först och främst så hanterar ärvdabalken det här problemet genom 13:3 ÄB, vilket gör att hela testamentet blir ogiltigt om det blev upprättat genom tvång.

Angående ifall det är kriminellt är det svårare att besvara på. Det finns ingen speciellt brott som riktar in sig specifikt på arvsituationer. Men Bestämmelsen 9:5 Brb passar, den S.k ockerbestämmelsen. Kort sagt straffbelägger de när någon upprättar ett avtal eller annan rättshandling och samtidigt utnyttjar deras lättsinne, eller beroendeställning i ett syfte för att bereda sig själv förmån, döms till ocker.

Straffet för ocker går från böter till upp till 2 års fängelse.

Hoppas det svarade på frågan!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (387)
2020-09-16 Lurad på pengar via Instagram
2020-09-12 Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?
2020-09-05 Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar
2020-09-01 Är det brottsligt att sälja någon annans saker?

Alla besvarade frågor (84313)