Ocker, avtalets giltighet.

2020-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Gäller muntliga avtal om ena personen varit sjukhusliggande och väldigt förvirrad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en stor risk att ett muntligt avtal som har ingåtts med en sjukhusliggande och förvirrad person blir ogiltig.

Den här situationen regleras framförallt i 3 kap 31 § Avtalslagen och kallas för ocker. Ocker innebär ett medvetet utnyttjande av en svaghet hos andra parten (löftesgivaren) som grundar sig i att denne är i ett förvirrat tillstånd.

Det krävs även att ockraren får en otillbörlig förmån på grund av missförhållandet mellan ockraren och löftesgivaren. Med en otillbörlig förmån menas att det är en förmån som löftesgivaren inte skulle ha gått med på om denne inte var i ett förvirrat tillstånd.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (321)
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?
2020-11-21 Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?
2020-11-17 Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

Alla besvarade frågor (86451)