Ocker, avtalets giltighet.

2020-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Gäller muntliga avtal om ena personen varit sjukhusliggande och väldigt förvirrad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en stor risk att ett muntligt avtal som har ingåtts med en sjukhusliggande och förvirrad person blir ogiltig.

Den här situationen regleras framförallt i 3 kap 31 § Avtalslagen och kallas för ocker. Ocker innebär ett medvetet utnyttjande av en svaghet hos andra parten (löftesgivaren) som grundar sig i att denne är i ett förvirrat tillstånd.

Det krävs även att ockraren får en otillbörlig förmån på grund av missförhållandet mellan ockraren och löftesgivaren. Med en otillbörlig förmån menas att det är en förmån som löftesgivaren inte skulle ha gått med på om denne inte var i ett förvirrat tillstånd.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97362)