Objektiva rekvisit för olaga förföljelse

Hej. Jag och mina kompisar gick in i skogen för att ta en promenad. Min granne såg oss och följde efter oss en stund utan att vi visst, när vi fick syn på honom så gick han tillbaka, kan man anmäla honom för att ha spionerat på oss?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Termen ”spionage” avser brott som riktar sig mot rikets säkerhet där person går en främmande makt tillhanda genom att anskaffa, befordra, lämna eller röja uppgift om rörande försvarsverk, vapen eller liknande där det kan medföra men för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Sådant förhållande kan vi snabbt avfärda här!

Vad ni har råkat ut för är istället en handling mot er så som enskilda individer där det kan bli fråga om brott mot frihet och frid. För att det ska röra sig om olaga förföljelse enligt 4 kap. 4b § brottsbalken krävs dock att flertalet brottshandlingar har riktats mot er, exempelvis ofredande, skadegörelse eller misshandel. Dessutom ska dessa handlingar ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av er integritet.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det ni blivit utsatta för kan upplevas så som obehagligt finns idag ingen straffrättslig reglering som kriminaliserar din grannes förfarande.

Brottsbalken finner du https://lagen.nu/1962:700#K4


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo