FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar20/04/2016

Obetald slutlön och semesterersättning

Slutade min anställning den 8/2-16 på grund av arbetsbrist. Har inte fått ut hela lönen den sista januari och lönen i slutet av februari har jag inte fått alls. Inte fått min semesterersättning heller.. Vill ha mina pengar nu har ställt upp så mycket på honom och slitit. Vad gör jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 30 § semesterlagen skall du få semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, senast en månad efter anställningen upphörande, med viss möjlighet till ytterligare fördröjning om det inte går att beräkna ersättningen inom en månad. När det gäller slutlönen finns det ingen lagregel som stadgar när den skall betalas ut utan detta skall ha reglerats i ditt anställningsavtal.

Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen/semesterersättningen kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Blanketten för ansökan finns på KFM:s hemsida och det rekommenderas att du formulerar tydligt om vad ditt anspråk gäller. När KFM har tagit emot din ansökan skickar KFM ett brev till din arbetsgivare med ditt krav om betalning. Arbetsgivaren skall då betala skulden eller bestrider ditt krav. Om arbetsgivaren bestrider kan du ta saken vidare till tingsrätten genom att begära KFM att överlämna ärendet till tingsrätten, 33 § LBH.

Några korta ord om preskriptionstider. Eftersom det har gått mindre än ett år sedan ditt anspråk har uppkommit är det inte brådskande med preskriptionstiderna än, men de är ändå bra att känna till för framtiden. Preskriptionstiden för fordringar generellt (där lönefordran ingår) är 10 år, 2 § preskriptionslagen. För semesterersättningen är preskriptionstiden dock två år, 33 § semesterlagen. Andra särskilda preskriptionstider gäller för anspråk t.ex. skadestånd som grundar sig på kollektivavtal, lagen om medbestämmande i arbetslivet eller lagen om anställningsskydd.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?