FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld07/02/2017

Återbetalning av lån

Hej! 2014 övertalade min kille mig att hjälpa honom med ett bankån. Han lovade att det var tillfälligt, han skulle lösa det hösten 2014 Jag gjorde det under dessa villkor. Vi skrev ett avtal oss emellan. Han löste inte lånet.Han betalar varje månad in på mitt konto den summa som banken drar.2015 avbröt han relationen. Jag gjorde klart för honom att han måste lösa lånet omgående. Han lovade så fort som möjligt, men inget hänt. åtskilliga gånger har jag stött på bestämt, han har flera gånger angett tidpunkter när han kan ordna det, men inte gjort det.Jag har påpekat för honom att han genom detta hindrar mig från att ta egna lån som jag behövt att jag är låst ekonomiskt.Han svarar inte.December 2016 skrev jag återigen att han måste lösa lånet han hoppades göra det innan årsskiftet. Han påstår att han gör allt för att lösa lånet så fort som möjligt, jag fick i januari veta att han köpt en fastighet istället .Han har köpt det med sin nya kvinna kanske är det hon som betalat.Det gör mig rasande att han inte prioriterar att lösa lånet. Jag skrev och frågade om han varit på banken och ordnat? att jag visste att han köpt ett hus till istället för att lösa mitt lån, detta har han inte svarat på.225000 kr kvar på lånet,7 år enligt betplan.Jag vill ta eget lån för bostadsbyte men måste bli fri från hans lån först.Finns det något jag kan göra?Kan jag gå vidare?Är det ett avtalsbrott?Mår så dåligt på detta.Mvh Michaela

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag förstår av din fråga har du upprättat ett avtal med din ex-pojkvän om att du avser att låna ut en viss summa pengar till honom, avtalet reglerar förutsättningarna och återbetalning av lånet. Du har sedermera själv lånat det avsedda beloppet hos en bank.

Eftersom jag inte har sett avtalet kan jag inte närmare precisera om det ska tolkas som ett skuldebrev eller bara ett avtal som reglerar lånevillkor. Alldeles oavsett är avtalet en utmärkt bevishandling för att en villkorad ekonomisk transaktion har ägt rum.

För att få ordning på avtalet och kunna fastställa vad det är för typ av handling bör du vända dig till tingsrätten. Där ska du ansöka om stämning i tvistemål där du begär att domstolen fastställer att en skuld existerar, exakt belopp samt att din ex-pojkvän fullgör sitt betalningsansvar. Till stämningen ska du bifoga samtliga bevishandlingar som styrker din talan.

En sådan dom kommer att ligga till grund för en exekutionstitel, som du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med, genom en ansökan om betalningsföreläggande.

KFM sköter sedan det praktiska indrivningsarbetet av skulden.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare