Obetald arbetstid och hot om innehållande av lön under uppsägningstid, vad gäller?

Jag har inget skriftligt avtal på mitt jobb och jag har nu sagt upp mig. Nu under mina sista veckor har min arbetsgivare gett mig massa arbetsuppgifter hen vill att jag ska slutföra innan jag slutar. Jag undrar nu om min arbetsgivare har någon laglig rätt att tvinga mig jobba obetald övertid för att hinna med detta, eller hota med att inte betala ut min lön om jag inte hinner med alla arbetsuppgifter innan min sista anställningsdag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga lyder; Ja, din arbetsgivare kan med stöd av den lagstiftning som finns på arbetsrättens område kräva att du ska utföra dina sedvanliga arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Denne kan även hålla inne din lön ifall du inte skulle fullfölja dina åtaganden.

Jag tolkar vidare din fråga som att det finns en överenskommelse träffad mellan dig och din arbetsgivare avseende ett slutdatum för din anställning. Att du inte har något skriftligt anställningsavtal saknar betydelse för din s.k. arbetsskyldighet (se nedan). Beträffande frågan angående obetald övertid får man istället undersöka om detta finns reglerat i ett personligt anställningsavtal eller i ett tillämpligt kollektivavtal.

Allmänt

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsskyldigheten är arbetstagaren skyldig att utföra på order ifrån arbetsgivaren och detta gäller även under en eventuell uppsägningstid. Arbetsuppgifterna måste dock ha naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och falla inom de kvalifikationskrav som rimligen kan ställas på arbetstagaren i fråga och den aktuella tjänstens beskaffenhet. De grundläggande bestämmelserna om uppsägning och parternas (alltså arbetsgivarens och arbetstagarens) förpliktelser gentemot varandra i en sådan situation finns i lagen om anställningsskydd, förkortas LAS.

I arbetstidslagen (ATL) hittar man det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och s.k. mertid (vid deltidsanställningar). Men notera här att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i ATL genom en kollektivavtalsreglering.

Åter till din fråga

Enligt 12 § LAS har du som arbetstagare under uppsägningstiden rätt att behålla din lön och andra förmåner som följer av anställningsförhållandet. Men det förutsätter att du under hela uppsägningstiden står till arbetsgivarens förfogande och kan utföra de arbetsuppgifter som rätteligen kan krävas av dig. I annat fall kan ditt agerande ses som ett avtalsbrott för vilket du kan bli skyldig att utge skadestånd till din arbetsgivare (38 § första stycket LAS).

Att du inte har något skriftligt anställningsavtal försvårar däremot bedömningen avseende den obetalda arbetstiden som din arbetsgivare kräver av dig. Av din fråga framgår det tyvärr inte heller vilken bransch du är verksam i varför det blir svårt för mig att ta reda på om det eventuellt kan finnas något tillämpligt kollektivavtal. Arbetsrätten är nämligen en typ av juridik som i stor utsträckning inte är lagreglerad i Sverige. Många gånger finns svaren istället i olika kollektivavtal, framförallt kring frågor som rör just övertid.

Jag utgår ifrån att du har arbetat heltid hos din nuvarande arbetsgivare fram till tidpunkten för din uppsägning. Jag kommer därför fortsättningsvis att bortse ifrån mertid (se ovan under Allmänt). Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. Men avvikelser kan som sagt förekomma genom slutna kollektivavtal (3 § första stycket ATL). Ifall kollektivavtal skulle saknas är det dock lagens bestämmelser som gäller (7 § första stycket ATL).

Sammanfattning

Min bedömning är att du är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som din arbetsgivare kräver av dig under den aktuella uppsägningstiden. Förutsatt att dessa tillhör det sedvanliga arbete som du normalt sett brukar utföra eller att arbetsuppgifterna i fråga i vart fall ryms inom arbetsskyldigheten. Kravet gällande den obetalda övertiden är som sagt mer svårbedömd. Ifall det finns ett kollektivavtal du bör först leta efter svaret i detta. I annat fall menar jag att bestämmelserna i arbetstidslagen blir tillämpliga varför du inte torde behöva arbeta övertid under din uppsägningstid.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”