Obefogade skulder krävs av mig - Vad gör jag?

FRÅGA
Kan X lämna in betalningsföreläggande utan att ha något som skriftligen styrker att mina släktingar är skyldiga pengar? X hotar med detta trots att mina släktingar inte är skyldiga denne något över huvud taget. Denne kanske hoppas att mina släktingar ska betala innan det går till rättegång. Jag ser det som trakasseri. Behöver mina släktingar oroa sig eller t.ex. spara sms från "hotar en".N---i
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga

I situationer som denna behöver man se till att kommunicera med Kronofogden. Innan någon form av utmätning kan göras behöver ett beslut tas hos dem gällande fordringens giltighet.

När ansökan lämnats in hos kronofogden ska den svarade(den som kravet riktar sig mot) på kronofogdens anmodan ge sin inställning till kravet (25 § Betalningsföreläggandelagen). Om kravet bestrids kommer beslut tas av myndigheten om skulden är giltig. Sökande har bevisbördan för att svarande är skyldig dem pengar. Bestridande skall skickas in skriftligen till Kronofogden (31 § Betalningsföreläggandelagen)

Om det kan antas att kravet är obefogat eller ogiltigt kommer det behandlas som om det vore bestritt redan från början (23 § Betalningsföreläggandelagen). Utan bevis för skulden kommer detta troligen att ske.

Jag rekommenderar att ni säger till den som hävdar att ni är skyldiga dem pengar att vända sig till Kronofogden. De kommer som oberoende tredje part besluta om skulden är giltig. Dessutom kan de hjälpa er på vägen med hanteringen av ärendet ifall fler frågor skulle uppkomma. Om ni behöver hjälp av andra myndigheter kan de hänvisa er dit också.

Jag hoppas att ni lyckas lösa situationen. Vi står också till ert förfogande ifall ni behöver mer hjälp

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (464)
2020-09-25 Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?

Alla besvarade frågor (84367)