Obefogad anmälan

FRÅGA
Hej min exman trakasserar mig och har gjort så sedan länge. Vi är mitt i en vårdnadstvist och jag har barnen på heltid med socialen bakom mig. Nu har han anmält mig på ren lögn om att jag använder narkotika, dricker samt slår barnen. Detta är ju inte sant. Kan man anmäla honom för förtal av något slag ?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Förtal behandlas i 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som typiskt sett kan utsätta den utpekade för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Detta gäller dock inte om uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna dem, samtidigt som uppgiftslämnaren kan visa att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund att tro att den var sann.

I och med att din f.d. man anmält dig finns det även ett annat, grövre, brott som aktualiseras.

I BrB 15 kap 6 § återfinns brottet falsk angivelse. Av bestämmelsen framgår att den som med uppsåt anmäler oskyldig kan dömas till fängelse i högst två år. Om brottet är att betrakta som ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader.

Du kan således välja att anmäla din f.d. man för förtal eller falsk angivelse.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1049)
2020-10-29 Brottet förolämpning
2020-10-29 Falska rykten på sociala medier, är det förtal?
2020-10-29 Fråga om förtal eller grovt förtal
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

Alla besvarade frågor (85595)