Oaktsamhet vid telefonbedrägeri

FRÅGA
Om man har fått ett bedrägeri-telefonsamtal från SEB och gått på det, och sedan märkt att alla bankkonton är tömda på pengar. Kan man få ersättning på något sätt då, från bank eller försäkring? ELLER räknas det som att man varit oaktsam och därav inte kan ersättas på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör en tråkig och dessvärre allt vanligare situation i takt med moderniseringen av samhället. Jag ska försöka förklara hur det kan fungera i ett sånt här fall, men det finns många variabler som kan ändra utfallet av en sådan situation, så om detta är aktuellt för just dig så skulle jag rekommendera att kontakta polis, din bank, ditt försäkringsbolag samt en jurist.

Om du blivit bestulen eller utsatt för bedrägeri kan du ändå själv bli ansvarig för obehöriga uttag från ditt konto om du agerat särskilt klandervärt eller oaktsamt. Exempel på när man kan ha agerat oaktsamt eller klandervärt är då man inte skyddat sitt betalkort och dess kod eller om du blivit utsatt för ett telefonbedrägeri och du lurats till att släppa in någon i din internetbank.

Skydd för ID-kapning ingår i en del hemförsäkringar och via såna kan du ofta få hjälp att återställa din identitet efter en sådan händelse. Tyvärr utgår sällan full ersättning efter ett bedrägeri där man själv varit delaktig i händelseförloppet, men samråd alltid med ditt försäkringsbolag och bank för att se vad som gäller för dig! Om inte annat kan din bank ofta hjälpa till med att lägga upp en plan för återhämtning m.m.

Om du eller polisen skulle få veta vem personen som utfört kapningen är så kan det finnas möjlighet att denne döms för bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Genom fastställande av detta brott kan du sedan eventuellt få ekonomisk ersättning för de skador som du lidit. Detta ska i första hand betalas ut av gärningsmannen, men om denne inte kan betala så kan du få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att få detta krävs att du gör en ansökan om brottsskadeersättning. Tyvärr är det dock generellt svårt att få ersättning för skador från bedrägerier.

Avslutningsvis är det alltså viktigt att polisanmäla för att kunna göra gällande att man utsatts för brott, sedan ska man kontakta sin bank och försäkringsbolag för att utreda vad de kan hjälpa till med. Tyvärr bedöms i regel att man loggat in på sin internetbank under ett sådant samtal och på så vis givit gärningsmannen tillgång som att man varit oaktsam och ekonomisk ersättning kan gå förlorad. Viktig att poängtera är dock att det kan se olika ut i det enskilda fallet, så om detta inträffat ska man kontakta den hjälp man kan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline.

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?