FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/11/2016

Nytt körkort efter återkallelse samt gallring ur belastningsregistret

Hej! Jag åkte dit för grov rattfylla (1,5 promille) och vårdslöshet i trafik i maj 2009. Nu, mer än 7 år efter, vill jag ta om mitt körkort.

När blir min dom preskriberad? Jag har hört både 5 och 10 år. Tittar jag i t.ex. Lexbase, så förekommer jag inte.

Vad gäller?

TACK!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga rör brott i trafiken samt regler om gallring ur belastningsregistret, är Brottsbalken (BrB), Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) samt Lag (1998:620) om belastningsregister relevanta för ditt fall. Eftersom din fråga även rör körkort, är även Körkortslagen (KkL) aktuell.När blir din dom ”preskriberad”?

För att svara på när din dom blir ”preskriberad” kan det först klargöras att en dom definitionsmässigt inte kan bli preskriberad. Preskription kan endast ske för dels fordringar (vilket innebär att fordringen efter en viss tid inte längre kan göras gällande), samt för brott (vilket innebär att åtal inte får väckas efter att en viss tid har förflutit sedan brottet begåtts). I ditt fall då brottet har åtalats och lett till en dom, kan preskription för domen inte ske.

Det du istället tänker på med ”preskription” av din dom är när din dom gallras från polisens belastningsregister. Det är riktigt som du säger att vissa domar gallras fem år efter domen fällts, och andra efter tio år. Det finns även domar som först gallras tio år efter avtjänat straff. Det är vilken påföljd du fått, och inte brottstypen som avgör hur länge din dom finns kvar i belastningsregistret.

Enligt lagen anges straffen för vårdslöshet i trafik vara dagsböter, medan straffet för grovt rattfylleri vara fängelse i högst två år (TBL 1§ 1st, TBL 4a§). Vilken påföljd domstolen utifrån dessa straff i realiteten gav dig kan jag utifrån uppgifterna i frågan tyvärr inte uttala mig om. Jag kan därför dessvärre inte utreda huruvida din dom fortfarande finns kvar i belastningsregistret. Information om vilka gallringsregler som gäller för vilka påföljder kan du dock hitta på Polisens hemsida HÄR, samt i Lag (1998:620) om belastningsregister 17§. Rörande Lexbase är det tyvärr inte alltid säkert att uppgifterna som redovisas där är riktiga. Du bör därför vända dig till Polismyndigheten med en begäran om utdrag ur belastningsregistret för att försäkra dig om huruvida du fortfarande finns kvar i deras register eller inte. Blanketter till detta kan du hitta HÄR.

När din dom gallras från belastningsregistret har dock inte någon direkt påverkan på när du kan ta om ditt körkort. Reglerna för detta redovisas istället nedan.

När kan du ta om ditt körkort?

När ditt körkort återkallades vid tidpunkten för din dom, beslutades en sk spärrtid (tid under då du inte kunde ta om ditt körkort) (KkL 5:3 p1b, KkL 5:6 1st). Visserligen har jag inte uppgifter om hur lång spärrtid som beslutades i ditt enskilda fall, men enligt KkL 3:9 får inte en spärrtid vara längre än tre år. Eftersom det nu har gått hela sju år sedan domen, betyder det att din spärrtid sedan länge är över. Du är därför idag fri att ta om ditt körkort. Regler om vad som gäller rörande nytt körkort efter återkallelse kan du hitta HÄR.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare