Nytt körkort efter återkallelse

2015-05-08 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej när man fått körkortet återkallat med en spärrtid på under 12 mån kan man ju ansöka om ett nytt. Finns det någon tidsgräns inom vilken tid det ska ske? Fick mitt körkort återkallat för en massa år sen och av nån andledning så ansökte jag aldrig om att få det tillbaka då.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Återkallelse av körkort regleras i körkortslagen (KKL). För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller reglerna i 5 kap. KKL, främst i 5 kap. 14 § KKL.

Efter en återkallelse av körkort får nytt körkort utfärdas endast om sökande har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och i övrigt uppfyller kraven som ställs i lagen, t.ex. att man ska ha fyllt 18 år för B-körkort.

Återkallas körkoret på grund av att man t.ex. smitit från en olycka, gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser eller gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik och har spärrtiden bestämts till högst ett år, får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. I vanliga fall utfärdas ett körkort i princip automatiskt efter spärrtidens utgång.

Om grunderna för återkallelse t.ex. är rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, opålitlighet i nykterhetshänseende eller annat grovt brott som ej har samband med trafik, och har spärrtiden bestämts till högst ett år måste nytt körkortstillstånd alltid utfärdas innan ansökan om körkort kan göras.

Om körkort återkallats på grund av sjukdom eller därför att ett föreläggande om att inge läkarintyg eller avlägga förarprov inte följts, krävs också att nytt körkortstillstånd utfärdas.

Vad som också också ska ihågkommas är att ett körkortstillstånd gäller i fem år (3 kap. 3 § körkortsförordningen), förutsatt att ditt körkort inte återkallats på några av de grunder som innebär att en ansökan om körkortstillstånd måste göras på nytt.

Svaret på din fråga är alltså beroende av dels vilken grund ditt körkort blev återkallat på, dels om du har ett körkortstillstånd eller inte.

Troligen är det så i ditt fall att det du först ska göra är att söka ett nytt körkortstillstånd, med tanken på tiden som passerat. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för körkort och körkortstillstånd. För att vara säker på hur det ligger till i ditt fall råder jag dig att ta kontakt med transportstyrelsen.

Jag hoppas att detta svar varit till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll