FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/03/2018

Nytt brott under skyddstillsyn

Hej!

Om en person är dömd till tillskyddssyn men begår nytt brott under tiden, vad kan man vänta sig för straff då?

Domen för tillskyddssyn föll bara ett par månader innan det nya brottet begicks.

Domen för tillskyddssyn innehöll en rad narkotikabrott och olovliga körningar. Misstanke för stöld har funnits med i bilden men inte kunnat bevisas.

Det nya brottet gäller inbrott och personen i fråga åkte fast i bar gärning.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyddstillsyn:
Skyddstillsyn är en påföljd enligt 28 kap. brottsbalken. För den som har dömts till skyddstillsyn gäller en prövotid på tre år. Under denna prövotid ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Samtidigt med domen utser rätten en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde. Frivården (kriminalvården) är de som leder övervakningen, som i regel pågår i ett år från dagen för tingsrättens dom.

Misskötsel under skyddstillsyn:
Om den dömde missköter sig kan han eller hon få ändrade eller nya föreskrifter eller en varning (se bland annat 2 kap. förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder). Den dömde kan också i vissa fall omhändertas. Vid en allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen komma att upphävas och ersättas av en annan påföljd, exempelvis fängelse.

Om den som har fått skyddstillsyn begår nya brott under prövotiden, kan tingsrätten i det nya målet bland annat förordna att både prövotiden och övervakningstiden förlängs. Skyddstillsynen kan också ersättas av en annan påföljd (se 34 kap. 1 § brottsbalken).

Vilken påföljd man kan förvänta sig är svårt att svara på. Alternativen är att besluta att den tidigare utdömda påföljden (alltså skyddstillsyn) också ska avse den "nya" brottsligheten, eller så kan man undanröja den utdömda påföljden (skyddstillsynen) och döma till en gemensam påföljd för den samlade brottsligheten (se 34 kap. 3 och 4 § brottsbalken)

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo