Lagändring avseende preskriptionstid för vissa brott mot barn

2020-04-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Ska preskriptionstiden på våldtäkt tas bort?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regeringen beslutade den 23 januari 2020 om en proposition till riksdagen med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn och höjt minimistraff för grovt barnpornografibrott. Ändringen som avser avskaffande av preskription föreslogs gälla också för brott som begåtts före tidpunkten för lagens ikraftträdande men som då inte hade preskriberats (Prop. 2019/20:69).

Följande förslag till lagändringar lämnades:
- Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
- Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.
- Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Efter röstning i riksdagen antogs regeringens förslag till ändringarna som redogjorts för ovan. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.

Svar på din fråga
Det som ska avskaffas är preskriptionen för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Om du vill läsa mer
Genom följande länk kommer du till regeringens proposition på regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/01/prop.-20192069/, och i högerspalten på webbplatsen kan du klicka dig vidare till bifogade dokument i lagstiftningskedjan.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1206)
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud
2020-11-27 Vad har kungen för arbetsuppgifter?
2020-11-26 Får jag sälja årsgångsflaskor privat?

Alla besvarade frågor (86576)