Nyanställning trots företrädesrätt

FRÅGA
Min sambo är "timanställd" i en klädbutik.Med timanställd menar jag att hon jobbar relativt lite och har betalt per timme.Hon har i snitt jobbat ca 15-20 tim / mån sedan april 2014, dvs drygt två år.Nu vill arbetsgivaren anställa en annan person, som kommer att jobba mer.Dom vill i och med detta avsluta anställningen av min sambo.Kan dom verkligen göra så?Är inte min sambo att betrakta som "fast anställd" efter drygt två år?Om så - skall väl arbetsgivaren betala ersättning för att min sambo skall sluta?
SVAR

Om man som arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år som vikarie eller mer än två år i en allmän visstidsanställning så övergår den anställningen till en tillsvidareanställning enligt 5 § LAS. Observera att dessa två typer av tidsbegränsade anställningar inte kan läggas ihop för att uppnå tvåårsfristen, utan de behandlas var för sig.

Om din sambo inte har uppnått detta har hon ändå en företrädesrätt till återanställning eftersom hon sammanlagt vart anställd i mer än tolv månader hos arbetsgivaren (oavsett anställningsform), i enlighet med 25 § LAS. Denna innebär alltså att hon har förtur till arbete, att då nyanställa är ett brott mot denna lag och innebär en skadeståndsgrundande handling från arbetsgivarens sida.

Hoppas det löser sig!

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1718)
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

Alla besvarade frågor (89823)