Nya krav från arbetsgivaren behöver inte leda till uppsägning

Hej, företaget där jag arbetar ska genomföra en omorganisation. Det innebär att alla anställda måste ha körkort vilket har krävts för nyanställningar i företaget. Jag har arbetat i företaget 30 år och det var inget krav på körkort när jag anställdes. Jag kan förstå att det behövs körkort, men det finns filialer där man inte behöver körkort. Mina frågor är:

Kan jag få sparken om det blir övertalighet vid omorganisationen och jag inte tar körkort?

Vem ska betala för körkortet? Är det jag eller arbetsgivaren? Och har jag rätt att ta körlektioner på arbetstid?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din första fråga som att du undrar om du kan bli uppsagd vid arbetsbrist om du inte har körkort.

De regler som rör din fråga hittar du i lagen om anställningsskydd.

Vilka är skyddade av lagen om anställningsskydd?
Mitt svar kommer jag att basera på att du inte tillhör arbetsgivarens familj, sitter i företagsledningen, arbetar i arbetsgivarens hushåll (hemma hos denne) eller är gymnasial lärling. Lagen om anställningsskydd gäller nämligen inte då. Utöver de uppräknade fallen skyddas alla arbetstagare av lagen.

Anställningsformen avgör

Den som har starkast skydd är den med tillsvidare anställning, utgångspunkten är att en anställd är tillsvidare anställd (4 § LAS). En tillsvidare anställning kan avslutas från arbetsgivarens håll endast om det finns saklig grund för uppsägning (7 § LAS), en uppsägning innebär att arbetstagaren avslutar sitt arbete efter en uppsägningstid á minst en månad (11 § LAS).

Tidsbegränsade anställningar (motsatsen till tillsvidare) kan träffas om det gäller vikariat, provanställning, allmän visstidsanställning, säsongsarbete eller om den anställda är över 67 år (5 § och 6 § LAS). En sådan anställning avslutas automatiskt när tiden är slut eller arbetet slutfört (4 § andra stycket LAS).

Information om din anställning hittar du såklart i ditt anställningsavtal, men eftersom du skriver att du varit anställd i 30 år får det mig att utgå ifrån att du är tillsvidare anställd.

När får en arbetsgivare säga upp en tillsvidare anställd?

Din fråga rör uppsägning pga. arbetsbrist, förutom den formen av uppsägning kan det dessutom ske av personliga skäl (7 § LAS). Enligt samma regel får uppsägning endast ske om arbetsgivaren har saklig grund. När företag utför en omorganisation som medför att det inte behöver lika många anställda längre, brukar det godtas som saklig grund, det får däremot inte vara uppsägningar för säkerhets skull.

Turordningsreglerna

Om din arbetsgivare blir tvungen att säga upp några anställda är det inte säkert att just du får sägas upp.
Du som har varit anställd i 30 år får inte sägas upp om det finns personer som har varit anställda kortare tid än vad du har, på samma arbetsenhet/-område (22 § LAS). Detta brukar kallas sist-in-först-ut-principen! Ett undantagsfall finns om din arbetsgivare endast har tio anställda, i så fall får två anställda hållas kvar även om det finns andra som varit anställda längre egentligen (22 § andra stycket LAS).

Om arbetsgivaren inför ett nytt krav på de anställda i samband med omorganisationen då?

Om din nuvarande tjänst kommer att finnas kvar, vilken jag antar inte går ut på att du ska köra bil, är det turordningsreglerna ovan som avgör om du får vara kvar. Krav på körkort är därmed inte relevant för dina arbetsuppgifter.
Om din arbetsgivare kommer att ändra arbetsuppgifter för alla som har din nuvarande tjänstetitel/arbetsuppgifter och bilkörning blir obligatoriskt: du får företräde till att vara kvar framför de med kortare anställningstid om du har tillräckliga kvalifikationer för omplacering (22 § fjärde stycket LAS). Kravet måste vara relevant för arbetsuppgifterna och en viss inlärningsperiod är okej! Eftersom du inte har körkort i nuläget kan det vara så att du inte kan omplaceras till en sådan tjänst eftersom den tiden det tar att skaffa körkort förmodligen överstiger en rimlig inlärningsperiod om du inte har övningskört mycket redan. Samtidigt säger du att det finns tjänster där det inte behövs körkort, i så fall bör du kunna kräva att omplaceras dit så länge du uppfyller relevanta krav som kan finnas för den tjänsten.

Sammanfattning

Arbetsgivaren har förmodligen giltiga skäl för uppsägning i och med omorganisationen. Tack vare din långa anställningstid kan det vara så att du inte kan sägas upp före andra, om din nuvarande tjänst finns kvar. Om det fortfarande kommer att finnas tjänster där körkort inte krävs, men med andra uppgifter än dina nuvarande, bör du i första hand påstå att du har rätt att omplaceras dit. För att få det behöver du uppfylla andra krav som kanske behövs för de uppgifterna. Om alla tjänster på företaget kommer att innefatta bilkörning, är det mer osäkert om du har företräde att omplaceras, eftersom det oftast tar tid att lära sig att köra bil. Det är troligt att en arbetsgivare kan prioritera andra anställda med körkort då.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”