Ny tillgång efter bouppteckning

FRÅGA
HejJag ärvde en plånbok efter min mor. Vad varken jag eller mina övriga arvsberättigade syskon visste, var att det låg en silverring och en ring i vitt guld med en briljant i plånboken.Är det mina ringar eller hur ska jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning är en legitimationshandling för dödsbodelägarna. Om en ny tillgång kommer fram efter det att man gjort en bouppteckning, så ska man enligt 20 kap 10 § ärvdabalken (ÄB) (se här) göra en tilläggsbouppteckning. Denna ska förrättas inom en månad efter det att den nya tillgången eller skulden blev känd och ska ske på samma sätt som huvudbouppteckningen, vilket framgår av 20 kap 2 § ÄB. En tilläggsbouppteckningen behöver inte göras av samma person som gjorde huvudbouppteckningen.

Så ser det ut om du vill göra det "juridisk" korrekt för sig. Du kan dock, förutsatt att boet betalt av alla skulder och ingen utomstående testamentstagare finns, prata med dina syskon och berätta att du hittat en ring som inte tidigare tagits upp i bouppteckningen, om värdet är lågt kanske de låter dig behålla ringen utan att någon ändring görs. Om värdet på ringen i högt så kanske ni själva kan komma överens vad som är rimligt "pris" sinsemellan utan att behöva krångla till det med en ny tilläggsbouppteckning. Jag hoppas du har tillräckligt med kött på benen för att gå vidare.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97662)