Ny lag om störande musik

2021-07-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om den nya lagen från 1 juli 2021 att man kan få böter om man spelar för hög musik även innefattar den musik som spelas i ens hem? Är lagen tillämplig om det bara är de som befinner sig i hemmet som hör musiken eller måste musiken vara så pass hög att allmänheten störs? Likaså, måste någon från allmänheten ha anmält hög störande musik för att lagen skall vara tillämplig? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från och med den 1 juli 2021 kan polisen på plats bötfälla den som spelar hög och störande musik på allmän plats, till exempel från en bil. Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge 1000 kr i böter.

Med allmän plats avses en plats som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten. Som exempel kan nämnas en väg, en gata, ett torg eller en annan plats. En sådan plats kan vara upplåten för allmän samfärdsel eller kan annars användas allmänt för färd. Platser där en allmän marknad eller auktion hålls omfattas. Tåg, båtar, hotell, restauranger och liknande lokaler är allmänna platser i den mån och under den tid som allmänheten äger tillträde till dem.

En gärning som utförs på en enskild plats men inför offentligheten, t.ex. i ett fönster åt gatan, uppfyller kravet på offentligen. Detsamma gäller att någon på en enskild plats t.ex. genom radio eller cd-spelare för oljud som stör dem som uppehåller sig på en allmän plats.

Gäller lagen även musik som spelas i hemmet?

Det är teoretiskt möjligt att spela musik från till exempel en lägenhet på ett sådant sätt att det skulle kunna ses som förargelseväckande. I ett rättsfall från år 1935 ansåg domstolen att en man som hade sin bostad vid ett torg skulle dömas för förargelseväckande beteende. Han hade spelat musik högt från öppet fönster så att ett möte på torget stördes, vilket varit hans syfte (NJA 1935 s. 409). I praktiken är det nog ovanligt att man får böter för att man spelar hög musik i sitt egna hem. Att spela musik i sitt egna hem är inte direkt på allmän plats, varför böter inte utges i lika stor utsträckning som vid allmän plats. Givetvis kan, en granne som håller högljudda fester om nätterna med flit, utgöra förargelseväckande beteende eftersom det kan anses störa allmänheten. Musiken måste givetvis vara så pass hög att den stör allmänheten för att lagen ska bli tillämplig. I normala fall brukar anmälan göras av någon som upplever musiken mycket störande för allmänheten.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline!

Minela Kurjakovic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95720)