Ny asylansökan efter 4 år.

Hur går det till att söka asyl på nytt efter 4 åt från lagakraft?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla efter 4 år från det att beslutet vunnit kraft om beslutet inte förenats med ett förbud att återvända till Sverige på längre tid än 4 år. I dessa fall upphör beslutet att gälla efter denna förbudstid (se. Utlänningslagen 12 kap. 22 §)

Efter dessa fyra år kan man söka asyl på nytt. Denna ansökan görs på samma sätt som den föregående. Den skickas in till Migrationsverket och en ny bedömning görs. Något att tänka på är att om man tidigare har fått ett avvisningsbeslut kanske det inte är gynnsamt att i ett nytt försök åberopa exakt samma omständigheter. Har dessa förändrats exempelvis hotbilden mot den sökanden, förhållandena i landet etc. ska dessa förändringar framhävas för större möjlighet till framgång.

Asylgrunderna och rekvisitet för att få asyl finner du i Utlänningslagens 4 kap. 1- 2a §§.

Det finns även mallar att följa på migrationsverket som beskriver varje del i processen. Följd dessa för att enklast förstå exakt hur du ska gå tillväga. (Klicka här)

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000