Ny asylansökan efter 4 år.

2018-04-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hur går det till att söka asyl på nytt efter 4 åt från lagakraft?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla efter 4 år från det att beslutet vunnit kraft om beslutet inte förenats med ett förbud att återvända till Sverige på längre tid än 4 år. I dessa fall upphör beslutet att gälla efter denna förbudstid (här " target="_blank">se. Utlänningslagen 12 kap. 22 §)

Efter dessa fyra år kan man söka asyl på nytt. Denna ansökan görs på samma sätt som den föregående. Den skickas in till Migrationsverket och en ny bedömning görs. Något att tänka på är att om man tidigare har fått ett avvisningsbeslut kanske det inte är gynnsamt att i ett nytt försök åberopa exakt samma omständigheter. Har dessa förändrats exempelvis hotbilden mot den sökanden, förhållandena i landet etc. ska dessa förändringar framhävas för större möjlighet till framgång.

Asylgrunderna och rekvisitet för att få asyl finner du i Utlänningslagens 4 kap. 1- 2a §§.

Det finns även mallar att följa på migrationsverket som beskriver varje del i processen. Följd dessa för att enklast förstå exakt hur du ska gå tillväga. (Klicka här)

Bästa hälsningar,

Sandra Ibrahim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1083)
2020-10-26 Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?
2020-10-24 Kan jag få svenskt medborgarskap om jag är gift med en svensk medborgare?
2020-10-24 Migrationsverkets skyldighet att avgöra inom fyra veckor
2020-10-21 Hur gör man om man vill gifta sig med en person som bor i Sverige?

Alla besvarade frågor (85448)