FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt17/04/2018

Ny asylansökan efter 4 år.

Hur går det till att söka asyl på nytt efter 4 åt från lagakraft?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla efter 4 år från det att beslutet vunnit kraft om beslutet inte förenats med ett förbud att återvända till Sverige på längre tid än 4 år. I dessa fall upphör beslutet att gälla efter denna förbudstid (se. Utlänningslagen 12 kap. 22 §)

Efter dessa fyra år kan man söka asyl på nytt. Denna ansökan görs på samma sätt som den föregående. Den skickas in till Migrationsverket och en ny bedömning görs. Något att tänka på är att om man tidigare har fått ett avvisningsbeslut kanske det inte är gynnsamt att i ett nytt försök åberopa exakt samma omständigheter. Har dessa förändrats exempelvis hotbilden mot den sökanden, förhållandena i landet etc. ska dessa förändringar framhävas för större möjlighet till framgång.

Asylgrunderna och rekvisitet för att få asyl finner du i Utlänningslagens 4 kap. 1- 2a §§.

Det finns även mallar att följa på migrationsverket som beskriver varje del i processen. Följd dessa för att enklast förstå exakt hur du ska gå tillväga. (Klicka här)

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare