Normalt slitage i hyresrätt

2015-12-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad kan anses som normalt slitage avseende hyresrätt? Finns det exakta regler för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 24 § hyreslagen stadgas bland annat att en hyresgäst ska vårda lägenheten väl. Tanken är att hyresgästen ska använda lägenheten med vanlig aktsamhet och att hyresvärden måste acceptera så kallad normalt slitage som uppkommer när man använder lägenheten på ett normalt sätt. En hyresgäst är alltså ej skyldig för sådant slitage som är att anses som normalt men svarar således för skadar som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.

Vad är då normalt slitage? Det finns inte några exakta regler på vad som är normalt slitage men i praxis har det benämnts som hål och märken i väggar efter tavlor, hyllor eller andra möbler, fettfläckar på väggar och repor eller spår i golvet efter möbler. Vad som är normalt slitage är dock olika från fall till fall och varierar men det som med säkerhet går att konstatera är att skadorna aldrig får ha uppkommit på grund av hyresgästens vårdslöshet eller försummelse. Vad som nämnts i praxis som ej fallit under normalt slitage är spräckta handfat eller toalettstolar, sprickor i badkar, rita på väggar, trasiga fönsterrutor och dylikt. Dessa uppkomna skador anses ha uppstått genom vårdslöshet eller försummelse från hyresgästens sida och kan således inte räckas som normalt slitage.

Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll