Normalt slitage eller skada?

2020-05-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vid utflytt från hyresrätt, måste man fylla i hål efter tavlor, speglar, lampkrok + kabelkanaler, Eller kan man bara lämna kvar dom? Jag har läst att det räknas som normal slitage = det behöver man inte fixa, samtidigt som jag läst på t.ex. olika bostadsbolags hemsidor där dom skriver att man ska fixa sådan slitage själv. Skriver bostadsbolagen de på sina hemsidor för att hyresgästerna ska tro att dom måste göra det, så dom själv slipper fixa slitaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande rätt:

Dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst stadgas i 12 kap jordabalken (hyreslagen). Enligt 24 § hyreslagen har man som hyresgäst en plikt att väl vårda hyreslägenheten. Detta innebär att man ska använda lägenheten aktsamt så att ingen skada uppkommer. Uppkommer skada kan hyresgästen göras ekonomiskt ansvarig för eventuell reparation. Då hyresgästen flyttar från lägenheten skall den återställas i det skick den var vid inflyttning. Det görs dock undantag från normalt slitage, precis som du nämner i din fråga. Detta innebär att en skada inte ska förväxlas med normalt slitage eftersom hyresgästen inte kan bli betalningsskyldig för normalt slitage. Bedömningen om vad som är normalt slitage jämfört med vad som är en skada görs från fall till fall. I praxis har ett antal hål i väggar efter tavlor eller bokhyllor ansetts vara normalt slitage. Ovanligt många hål eller ovanligt stora hål skulle däremot kunna bedömas vara en skada.

Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att hyresvärden inte kan upprätta avtal med sämre villkor för hyresgästen än vad hyreslagen ger, 1 § 5 st hyreslagen. Med andra ord är ett hyresavtal som missgynnar hyresgästen och exempelvis förstärker hyresgästens vårdplikt av bostaden under uthyrningen inte giltigt. Normalt slitage är alltid tillåtet även om det skulle stå annorlunda i hyresavtalet som är skrivit mellan parterna. Vad bostadsbolagen skriver på sina hemsidor är alltså inte relevant. Om hyresvärden anser att du som hyresgäst har återlämnat bostaden i ett sämre skick än vid inflytt är det hyresvärden som måste kunna bevisa att du orsakat dessa skador.

I ditt exempel låter det som att du inte har ovanligt många hål så det bör inte vara några problem att lämna dessa vid utflytt utan att riskera att bli ersättningsskyldig. Det är dock som sagt en bedömning från fall till fall vilket gör det svårt för mig att göra en säker bedöming utan mer info.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1955)
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?

Alla besvarade frågor (92105)