Normalt slitage eller skada?

2017-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag har under det senaste året hyrt en lägenhet i andrahand. Innan inflyttning var ett av kraven för att få kontraktet att vi skulle betala en depositionsavgift på 20,000kr. Denna summa ska användas ifall vi på något sätt har utsatt lägenheten för skada som inte kan inkluderas i som det står enligt kontraktet "normalt slitage".Vid inflyttning så informerade bostadsrättsägaren om att han med "normalt slitage" inte menade skador som hål i en vägg, sprucket golv eller ifall vitvaror har blivit förstörda.Nu när vi ska flytta ut ser vi tydliga märken på väggar där vi tidigare har haft sängar. Samt mindre märken på vita väggar. Förutom detta så lämnar vi tillbaka lägenheten i så gott som nytt skick utan skador på lägenheten. Det var sedan tidigare skruvhål i andra väggar ifrån tidigare hyresgäster eller bostadsrättsägaren själv.Kan bostadsrättsägaren kräva oss att betala detta? Anses detta vara skada eller normalt slitage?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 12 kap 24§ Jordabalken (JB) framgår det att hyresgäster har en vårdplikt. Den skyldighet vårdplikten medför innebär att hyresgästen ska vidta de åtgärder som krävs för den löpande skötseln av lägenheten och att se till att det inte uppkommer skador som försämrar bostadens skick. Vårdnadsplikten omfattar inte enbart lägenheten utan även andra förhyrda utrymmen såsom vind och källare. Viktigt att poängtera är att en hyresgäst inte endast ansvarar för egen vårdslöshet utan även vårdslösa handlingar från gäster, familj eller hantverkare. Däremot är hyresgästen inte ansvarig för rena olyckshändelser.

Skador på lägenheten som uppkommit genom normal användning hör inte till sådana skador som hyresgästen behöver ersätta. Bedömningen om en skada har uppkommit genom normalt slitage eller inte görs i det enskilda fallet, men utgångspunkten är att det som inte uppkommit på grund av hyresgästens vårdslöshet är att räkna som normalt slitage.

Enligt rättsfallet NJA 1987 s.668 har den hyresvärd som kräver ersättning för skada till uppgift att bevisa att skadan skett under hyrestiden. Av NJA 1975 s.657 följer att om hyresvärden lyckas göra det antagligt att skadan uppkommit under hyrestiden, ska det framkomma omständigheter som visar på att skadorna inte beror på hyresgästen.

Du har angett att det i kontraktet mellan dig och din hyresvärd sägs att du inte ska ansvara för normalt slitage. Vidare har din hyresvärd informerat dig om att det med skada menas t.ex. hål i väggar, sprucket golv eller förstörda vitvaror. Är skadorna du nämner i din fråga normal slitage eller inte?

- Tydliga märken på väggen där ni tidigare haft sängar: Märken i väggar efter möbler hör i regel till normalt slitage. Har märkena däremot uppkommit genom vårdslöshet utgör de däremot skada. - Mindre märken på vita väggar: Även mindre märken på väggar är att räkna som normalt slitage t.ex. fettfläckar på vita väggar i ett kök. Återigen kan det vara skada om märkena uppkommit genom vårdslöshet. - Skruvhål i väggar: I din fråga anger du att det finns skruvhål i några av lägenhetens väggar och att skruvhålen inte gjorts av dig. Det framkommer dock ingen information om skruvhålens karaktär. Att tavlor hängs upp i lägenheter eller att skruvhål måste göras för att få upp möbler är normal användning av lägenhet. Om det finns en mängd skruvhål i nära anslutning till varandra, om skruvhålen är stora eller om de har uppkommit genom vårdslöshet kan skruvhålen komma att klassas som skada. För att styrka ditt påstående om att du inte gjort skruvhålen är det bra om det finns angivet i ett besiktningsprotokoll att skruvhålen fanns vid inflyttningen. Annan dokumentation som visar att skruvhålen fanns när du flyttade in i lägenheten såsom fotografier, underlättar din bevisning.

Med många vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95746)