Normalt en månads uppsägningstid

Anställd utan anställningsbevis. Nu åtta år senare vill jag säga upp mig med omedelbar verkan. Hon har inte gett mig något schema. Har varit snäll och jobbat sporadiskt så fort hon bett om min hjälp. Kan jag gå i morgon utan att bli skyldig arbetsgivaren något? Har betalat skatt och fått semesterersättning men har aldrig sett något avtal och vet inte hur jag skall göra nu. Mår ganska dåligt av att inte ha ett schema. Kan inte planera något. Vill inte göra mig skyldig till något men vill verkligen avgå nu. Är tyvärr inte med i restaurang facket heller, dum som man är.

Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline.

Oavsett om ni har upprättat ett skriftligt anställningsavtal eller inte, är du att betraktas som arbetstagare hos din arbetsgivare eftersom ett muntligt avtal föreligger mellan er. Det är svårt att motbevisa anställningsavtalets förekomst när du har arbetat i åtta år.

Jag vet inte vad du har för anställningsform. Det låter som en "behovsanställning" när du blir tillbedd att arbeta ibland. Med den knapphändiga information jag fått om själva anställningen måste jag bedöma att du har en månads uppsägningstid mot bakgrund av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det framgår inte att du är kollektivavtalsbunden, men det verkar inte som det om du inte har fått något skriftligt avtal. Om du är det, kan det finnas andra uppsägningsregler i kollektivavtalet.

Tänk på att uppsägningstiden börjar löpa från och med den dag som din arbetsgivare har bekräftat att denne har tagit del av din uppsägning. Jag rekommenderar därför att du personligen ger din arbetsgivare ett skriftligt uppsägningsbesked. Fungerar även via mail, men arbetsgivaren bör då besvara mailet med en bekräftelse. I och med att du "hoppar in" och arbetar ibland, kanske du inte ens behöver arbeta under uppsägningstiden. Hur som helst, kan du och din arbetsgivare komma överens om att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden eller att du kanske inte ens behöver iaktta någon uppsägningstid. Samtala med din arbetsgivare om detta.

Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000