Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion

2020-05-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är anklagad för ett brott i straffskala 0-6 månader i Danmark. Om jag inte dyker upp på rättegång där, bor i Sverige, vilka konsekvenser riskerar jag då?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Nordisk arresteringsorder och lagföring i Danmark

Om du inte dyker upp till huvudförhandlingen vid den danska domstolen kan en arresteringsorder utfärdas. En sådan arresteringsorder är ett avgörande som utfärdas av en rättslig myndighet i Danmark där de begär om att en svensk myndighet ska gripa och överlämna dig för lagföring, d.v.s. allmänt åtal (1:2 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder) För att Sverige ska kunna överlämna dig till Danmark krävs dock att gärningen är straffbar i Danmark och att det är föreskrivet en frihetsberövande påföljd för gärningen (2:2 st. 1 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder).

Jag har förstått det som att straffskalan för det brott som du anklagats för är fängelse i högst sex månader. Eftersom fängelse, som är en frihetsberövande påföljd, finns med i straffskalan så är förutsättningen således uppfylld. Notera dock att även om det är föreskrivet en frihetsberövande påföljd för gärningen så får överlämnande ändå inte ske i vissa fall. Exempelvis får överlämnande inte beviljas om gärningen ägde rum innan du fyllde 15 år eller om du redan dömts i Sverige (se vidare 2:4-5 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder).

Svensk jurisdiktion och lagföring i Sverige

Även om brottet begåtts utanför Sverige så kan du fortfarande lagföras här. Eftersom du bor i Sverige kan brottet dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (2:2 Brottsbalken).

Sammanfattning

En möjlig konsekvens av att du inte dyker upp till rättegången vid den danska domstolen är att Danmark utfärdar en nordisk arresteringsorder till Sverige och begär att du överlämnas till dem för lagföring. Du kan också lagföras i Sverige eftersom du har din hemvist här.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88513)