Nivå på underhållsbidrag

2015-11-29 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter har separerat och hennes ena dotter har valt att bo med pappan och som nu vill ha underhållsbidrag för henne. Hon och hennes fd man kan inte komma överens om summan som ska betalas och nu har hon fått beslut från försäkringskassan att hon ska betala 2500:-. Utifrån vad jag kan läsa mig till så tycker jag att det låter alldeles för mycket om man jämför med olika schablonersättningar för levnadskostnader för en flicka på 13 år. Till saken hör att fd mannan tjänar betydligt mycket mer. Vad anser du vara en rimlig summa att betala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB) medan regler om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Då ditt barnbarn inte bor hos sin mamma så ska din dotter fullgöra sin underhållsskyldighet till sin dotter genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Dessa delar på underhållet sinsemellan utifrån sin respektive förmåga vilket innebär att en förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar mer.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

För att tydliggöra vill jag börja med att förklara skillnaden mellan underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut och underhållsbidrag som det går att avtala om eller få fastställt i domstol.

Underhållsbidrag är ett bidrag som en underhållsskyldig förälder betalar till barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsstöd är ett stöd från samhället och betalas ut från försäkringskassan med en summa om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap 20 § SFB. Om barnet får underhållsbidrag med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd enligt 18 kap 21 § SFB. En förälder som är underhållsbidragsskyldig ska, helt eller delvis beroende på inkomst och antal barn, betala ett belopp motsvarande underhållsstödet till försäkringskassan enligt 19 kap 2 § SFB.

Försäkringskassan kan inte ta beslut om vad din dotter ska betala i underhållsbidrag utan underhållsbidrag kan antingen fastställas i domstol eller genom avtal. Om barnet får underhållsstöd så är din dotter betalningsskyldig mot försäkringskassan, det beloppet kan dock aldrig bli högre än vad som betalas ut i underhållsstöd dvs som mest 1 573 kronor, enligt 19 kap 2 § och 19 kap 26 § SFB.

Beräkning av barnets behov

Den schablon som brukar används för att fastställa barnets behov är Socialstyrelsens, nu upphävda, Allmänna råd. Då skulle hennes behov vara 95 % av prisbasbeloppet, eftersom hon är 13 år, vilket motsvarar 3 523 kronor i månaden. Från det beloppet görs dock avdrag för sociala förmåner som barnbidrag och tillägg för individuella kostnader såsom t ex mediciner. Det är omöjligt att säga vad som är ditt barnbarns behov och det bästa är att göra en ordentlig beräkning utifrån henne.

Beräkning av underhållsbidrag

Utifrån barnets behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna utifrån deras ekonomiska förmåga. Om barnets pappa tjänar mer ska han stå för en större del av underhållet. Det är dock omöjligt för mig att säga vad som är en rimlig summa att betala i underhållsbidrag utifrån uppgifterna i frågan. Ett tips är däremot Försäkringskassans hemsida där de har en räknesnurra som gör det möjligt att göra en beräkning av vad en förälder ska betala i underhållsbidrag. Den beräkningen är dock inte bindande. Du hittar den här. Utifrån den, eller någon annan beräkning, kan din dotter och barnets pappa avtala om vad underhållsbidraget ska vara.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Till Underhåll. Betala aldrig ut mer än det du anser skäligt. Som max kan det det vara 1273 kr./mån. Se till att du får frågan prövad i Tingsrätt innan du går med på att betala något överhuvudtaget. Erlägger du ett visst belopp efter eget gottfinnande så kan du nästan aldrig komma under det belopp som du en gång erlagt även om det belopp som skulle kunna komma att bestämmas skulle kunna bli lägre än det du en gång erlagt, d.v.s. en gång erlagt kan alltid i fortsättningen minst erläggas. Bestrid att betala det belopp som FK angett, (2.500:-), samt att målet får prövas i nästa instans. Det kan då bli så att FK måste göra en stämning gentemot dej för din dotters, f.d makes räkning, och då om inte förr så måste även den andre förälders inkomster och övr. till gångar redovisas i rätten. Då först får du en reell chans till att få en seriös prövning av vad du rätteligen ska betala. Det blir motparten som då inledningsvis får erlägga ansökningsavgiften till den Lokala Tingsrätten där du bor för att få sin fordran prövad. Sök ett ombud när du blir kontaktad av rätten som för din talan i rätten. Detta är inget speciellt obehagligt ärende att ta del av, även rätten beskriver för dej hur ett sådant ärende går framåt, om du bara frågar där, är hur enkelt som helst. Betänk att om din dotter går maximalt antal år i gymnasiet så kan du komma att vara underhållskylldig intill sista året vid studentexamen. Tar dottern ex.vis ett friår efter grundskolan kan underhålltiden komma att utsträckas till 21 års ålder. Därför låt motparten driva ärendet till slutligt beslut, för det kan annars komma att kosta onödigt mycket pengar för dej. Har du att göra med enveten motpart kommer i alla fall en massa gnäll om kostnadsbidrag att anföras för ditt och datt som du i alla fall känner att du vill vara okay att ge din dotter utöver vad som kan komma att bli bestämt. Det är ett ganska vanligt sätt att bete sig så mot barnets mor som inte kan hålla emot på samma obehagliga sätt som barns fäder oftast nedlåter sig till att göra. Slutligen: Bestrid skriftligt försäkringskassa krav. Skriv inget ev. möjligt belopp att kunna betala. Skriv inte att motparten har högre lön än dej. Sedan blir det upp till FK att gå vidare med en talan i målet enligt vad jag uttryckt ovan. Lägg undan ex. vis 1400:- kr/mån i byrålådan, ej på något konto som du har i bank, intill dess att ett slutligt beslut finns så att du kan reglera vad som har blivit anfört att erlägga efter att slutligt beslut vunnit laga kraft. Visa aldrig offentligt att du har reserverade medel att betala med, det är viktigt. Hoppas att allt går bra för dej trots att det kan kännas besvärande i början. Håll ut så ska du se att ni tre kommer att blir sams till slut. Lycka till.
2015-11-29 21:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85256)