Nivå på underhållsbidrag

2015-11-29 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter har separerat och hennes ena dotter har valt att bo med pappan och som nu vill ha underhållsbidrag för henne. Hon och hennes fd man kan inte komma överens om summan som ska betalas och nu har hon fått beslut från försäkringskassan att hon ska betala 2500:-. Utifrån vad jag kan läsa mig till så tycker jag att det låter alldeles för mycket om man jämför med olika schablonersättningar för levnadskostnader för en flicka på 13 år. Till saken hör att fd mannan tjänar betydligt mycket mer. Vad anser du vara en rimlig summa att betala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB) medan regler om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Då ditt barnbarn inte bor hos sin mamma så ska din dotter fullgöra sin underhållsskyldighet till sin dotter genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Dessa delar på underhållet sinsemellan utifrån sin respektive förmåga vilket innebär att en förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar mer.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

För att tydliggöra vill jag börja med att förklara skillnaden mellan underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut och underhållsbidrag som det går att avtala om eller få fastställt i domstol.

Underhållsbidrag är ett bidrag som en underhållsskyldig förälder betalar till barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsstöd är ett stöd från samhället och betalas ut från försäkringskassan med en summa om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap 20 § SFB. Om barnet får underhållsbidrag med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd enligt 18 kap 21 § SFB. En förälder som är underhållsbidragsskyldig ska, helt eller delvis beroende på inkomst och antal barn, betala ett belopp motsvarande underhållsstödet till försäkringskassan enligt 19 kap 2 § SFB.

Försäkringskassan kan inte ta beslut om vad din dotter ska betala i underhållsbidrag utan underhållsbidrag kan antingen fastställas i domstol eller genom avtal. Om barnet får underhållsstöd så är din dotter betalningsskyldig mot försäkringskassan, det beloppet kan dock aldrig bli högre än vad som betalas ut i underhållsstöd dvs som mest 1 573 kronor, enligt 19 kap 2 § och 19 kap 26 § SFB.

Beräkning av barnets behov

Den schablon som brukar används för att fastställa barnets behov är Socialstyrelsens, nu upphävda, Allmänna råd. Då skulle hennes behov vara 95 % av prisbasbeloppet, eftersom hon är 13 år, vilket motsvarar 3 523 kronor i månaden. Från det beloppet görs dock avdrag för sociala förmåner som barnbidrag och tillägg för individuella kostnader såsom t ex mediciner. Det är omöjligt att säga vad som är ditt barnbarns behov och det bästa är att göra en ordentlig beräkning utifrån henne.

Beräkning av underhållsbidrag

Utifrån barnets behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna utifrån deras ekonomiska förmåga. Om barnets pappa tjänar mer ska han stå för en större del av underhållet. Det är dock omöjligt för mig att säga vad som är en rimlig summa att betala i underhållsbidrag utifrån uppgifterna i frågan. Ett tips är däremot Försäkringskassans hemsida där de har en räknesnurra som gör det möjligt att göra en beräkning av vad en förälder ska betala i underhållsbidrag. Den beräkningen är dock inte bindande. Du hittar den här. Utifrån den, eller någon annan beräkning, kan din dotter och barnets pappa avtala om vad underhållsbidraget ska vara.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (931)
2020-05-31 Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?
2020-05-29 Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?
2020-05-29 Hur beräknar jag underhållsbidrag?
2020-05-28 Underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (80538)