FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt03/07/2022

Nekad hemtjänst på två adresser

Fråga gällande avslag enligt SoL 4 kap. 1§ Min man som är 69 år har fått ett beslut av kommunen om avslag enligt SoL 4 kap. 1§ socialtjänstlagen om trygghetslarm på två adresser/fritt få flytta trygghetslarm och hemtjänst mellan två adresser.. Han bedöms ha en skälig levnadsnivå och behovet kan tillgodoses genom fortsatt trygghetslarm och hemtjänst på huvudsakliga bostadsadressen. Han har möjlighet att flytta hemtjänsten och trygghetslarmet under en till två längre sammanhållna perioder för miljöombyte motsvarande semestervistelse. Nu är det så att vi skulle ha samma hemtjänst och samma personer som skulle komma till honom. Detta skulle inte innebära några kostnader för kommunen. Så jag förstår inte vad problemet är. Det vore ju en helt annan sak om det var byte mellan kommuner eller om det skulle innebära byte av hemtjänst. Socialtjänstlagen trycker ju på Livskvalitet och Valfrihet. Socialtjänstlagen har ju också tydliga mål. Kommunen hänvisar till: Prop 1996/97:124 s 168 Med hänvisning att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som finns att tillgå innan rätten till bistånd inträder. Prop. 2000/01:80 s. 91 Här hänvisar de till att den enskilde inte har en obegränsad frihet att välja sociala tjänster oberoende av kostnad. Vi har själva bekostat den utrusning han behöver. Vi ska överklaga beslutet och behöver vägledning vad vi ska trycka på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att din man i nuläget får hjälp av hemtjänsten på en adress, men vill ha samma tjänst på ytterligare en (närliggande). Detta för att kunna leva på båda adresserna växelvis.

Utan att ha mer specifika uppgifter kommer svaret bli ganska allmänt hållet. Jag hoppas det blir tillräckligt konkret för att ni ska kunna få nytta av det i överklagan.

Kommunens syn på frågan

Inledningsvis vill jag gå igenom några synpunkter som kommunen kan tänkas ha på frågan, inte för att jag anser att de skulle vara korrekta utan för att det kan vara bra att bemöta sådant i överklagan eller i alla fall vara beredd på att invändningarna kan komma.

Jag misstänker att kommunen vill slippa två adresser för att det medför administrativt jobb för att till exempel hålla reda på var din man befinner sig och planera rutter och scheman för hemtjänsten. Det säger ju sig självt att man måste vara noggrann i att hålla reda på de olika adresserna, särskilt om det finns ett trygghetslarm där man måste svara snabbt. Sådana hänsyn skulle kunna vara anledningen till att kommunen anser att kostnaderna blir för stora vid ett sådant upplägg.

Er syn på frågan

Det som ni i huvudsak bör lägga vikt på är att det inte uppstår några nämnvärda kostnader för kommunen, och i vart fall inga kostnader som inte vägs upp av det intresse som din man har av att slippa vara ”låst” till en adress hela tiden. Skillnaden i livskvalitet mellan att sitta stilla i ett hus eller att kunna röra sig mellan två ställen torde vara avsevärd. Ni bör också poängtera att ni har bekostat utrustning själva, så att det står klart att kommunens insats skulle bli minimal.

Utan att ha mer uppgifter kan jag tyvärr inte ge ett mer precist svar än så, och inte heller utvärdera era chanser till framgång. Jag hoppas ni har fått svar på er fråga!

Har ni någon följdfråga inom ramen för frågan, eller vill ni att jag sätter er i kontakt med Lawlines jurister som kan hjälpa er vidare och ge bättre svar utifrån fler omständigheter, nås jag på vidar.wicklund@lawline.se

Vänligen,

Vidar Wicklund

Vidar WicklundRådgivare