Neka uppehållstillstånd på grund av påstått skenäktenskap

2020-12-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har ett ärende hos förvaltningsrätten i Göteborg gällande anknytning till mig och skulle behöva lite rådgivning. Min man ansökte om anknytning för oss och fick ett avslag pga att handläggaren ansåg att försörjningskravet inte uppfylldes samt bostadskravet och för att hon ansåg det vara ett sken äktenskap. I mitt överklagande har jag redovisat allt, jag har skickat in bilder, videos, samtals historik, chatt historik, transaktioner där jag skickat pengar till honom osv osv. Även ett graviditets intyg då jag blev gravid men fick ett missfall. Efter att ha skickat in min ansökan har migrationsverket fått lämna ett yttrande. De har ändrat beslutet gällande försörjningskrav samt bostadskravet men inte ändrat om vår relation. Jag förstår inte riktigt hur jag kan motbevisa detta? Jag har lämnat in video från vår vigsel, vi är registrerade partners här, bilder på min son från ett tidigare förhållande och honom ihop när de sover och umgås osv. Bilder på oss från olika fester och släkts bröllop mm. Måste jag skicka in ytterligare ett yttrande? Eller kan det räcka med det jag redan gjort? Jag ska åka och hälsa på honom igen nästa månad och tänkte att jag ska skicka med mer chatt historik och biljetter men mer än så har jag inte. Hur kan man motbevisa ett påstående? Jag har lagt fram kulturella skillnader, missförstånd och även skickat med protokoll för att bevisa att intervjuaren har väldigt bristande kunskaper i engelska, han har tom kallat min man för "she" ett flertal ggr
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som rör uppehållstillstånd benämns utlänningslagen (UtlL) och det är hit jag hänvisar mina svar främst. Sedan en tid tillbaka finns emellertid även lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL) som fortsatt gäller. Jag kommer alltså att hänvisa mina svar även till BegrL i viss utsträckning.

Eftersom Migrationsverket har accepterat försörjnings- och bosättningskravet kommer jag inte gå in på dessa kriterier närmare i mitt svar.

Uppehållstillstånd med giltigt äktenskapsbevis

Uppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning. Utgångspunkten är att uppehållstillstånd ska ges till make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Det innebär att om ni har ett giltigt äktenskapsbevis ska du beviljas uppehållstillstånd, om inte något annat sägs i undantagen i UtlL. Ett sådant undantag är skenäktenskap (5 kap. 17 a § 2 p. UtlL). Dock om ni har ett giltigt äktenskapsbevis är det Migrationsverket som har bevisbördan för detta. Det innebär att det är Migrationsverket som ska bevisa att det är ett skenäktenskap, inte ni som ska bevisa att det är ett riktigt äktenskap. Migrationsverket kan dock vägra uppehållstillstånd även om ni har giltigt äktenskapsbevis om någon av er är under 21 år (5 kap. 17 a § 4 st. UtlL & 6 § 1 st. BegrL).

Uppehållstillstånd utan giltigt äktenskapsbevis

Om ni inte har ett giltigt äktenskapsbevis, men har för avsikt att ingå äktenskap i Sverige, får uppehållstillstånd ges (5 kap. 3 a § 1 st. UtlL). En viktig skillnad här är att förhållandet ska framstå som "seriöst" och det är upp till er som sökande att bevisa att det är seriöst (till skillnad från ovan då bevisbördan åligger Migrationsverket).

Vad spelar in vid bedömningen om skenäktenskap/seriöst förhållande?

Vid bedömningen om förhållandet är seriöst eller om det är ett skenäktenskap ser man till faktorer som (MIG 2007:45 & prop. 1999/2000:43 s.38-39):

Har ni levt tillsammans tidigare?I hur stor utsträckning har ni träffats innan äktenskapet?Hur goda kunskaper har ni om varandra?Kan ni kommunicera på ett gemensamt språk på ett bra sätt?Överensstämmer era berättelser med varandra?

Kort sammanfattning

Har ni ett giltigt äktenskapsbevis är chansen att få uppehållstillstånd beviljat god eftersom bevisbördan för motsatsen åligger Migrationsverket. Om någon av er är under 21 år kan dock Migrationsverket neka uppehållstillstånd ändå. Har ni inte giltigt äktenskapsbevis är det ni som ska bevisa att ert förhållande är seriöst enligt punkterna listade ovan. Att ni har bevisbördan försvagar uppenbarligen era möjligheter till uppehållstillstånd, men beroende på hur er situation ser ut kan ni fortfarande erhålla uppehållstillstånd.

Att den som intervjuat er inte har förstått vad ni säger kan såklart spela in, särskilt i det fallet att ni har ett giltigt äktenskap och bevisbördan således åligger Migrationsverket.

Hoppas du har fått klarhet i dina frågor och att er situation löser sig! Behöver ni ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå. Ni kan boka tid här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91362)