Neka uppehållstillstånd p.g.a. brott

2015-08-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor med mina barn i Sverige och vi är alla 3 svenska medborgare. Min man har ansökt om att få komma ett antal gånger sedan 2008 men fått avslag pga. Ett brott han begått ca 10 år sen i Tyskland. Jag undrar hur länge de kan neka honom? Och om han nånsin kommer kunna få ett? Barnen behöver honom. Har man inte i åtanke lite hur lång tid som passerat? Tack på förhand!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Jag antar att din fråga rör uppehållstillstånd. Sådant regleras i 5 kap. utlänningslagen (2005:716), UtlL. 5 kap. 17 § UtlL anger att vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd ska det särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Det gäller dock inte om din man ansöker om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig enligt 5 kap. 3 § UtlL. Av denna anledning ser jag egentligen inte varför han inte skulle få uppehållstillstånd. Det är endast möjligt att neka honom uppehållstillstånd om han uppgett felaktiga uppgifter eller har ett skenförhållande eller om han utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, se 5 kap. 17a § UtlL.

MIG 2008:46 klargjorde att vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras för att sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet ska, förutom brottslighetens art och omfattning samt styrkan i den åberopade anknytningen, även den tid som förflutit sedan sökanden senast dömdes för brott beaktas. Vid bedömningen ska särskilt beaktas brottslighet som riktat sig mot anknytningspersonen. I fallet beviljades en sökande vars brottslighet låg tio år tillbaka i tiden uppehållstillstånd, medan tillstånd nekades en annan sökande vars brott riktats mot familjen och senast begåtts fyra år tidigare. Även med hänsyn till detta bör din make få uppehållstillstånd. Det är dock svårare ju grövre brott han begick, såsom framgår av rättsfallet. Att han aldrig skulle kunna få uppehållstillstånd tror jag inte, man har givetvis i åtanke hur länge sedan det var som brotten begicks. Även anknytningen till barnen är något som man bör ta hänsyn till.

Lycka till!


Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll