Neka till plats där allmänhet har tillträde

FRÅGA
Hur länge kan en golfklubb stänga av en spelare från att besöka dess klubb ? Det gäller inte en medlem i klubben utan bara på besök.Om måst inte den avstängde få information av anledningen till avstängningen ? Golfklubbar är suveräna men en gräns måste finnas.
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Olaga intrång?

I NJA 1995 s. 84, har en liknande situation diskuterats. Där gällde frågan huruvida en person som tidigare dömts för snatteri kunde förbjudas tillträde till en matvarubutik. Domstolen kom fram till att straffbestämmelsen olaga intrång inte kunde anses omfatta situationer, som butiksfallet. Utan tanken är att bestämmelsen olaga intrång endast gäller skydd för utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten.

Kan klubben vägra dig tillträde?

Frågan blir då om golfbanan i likhet med en affärsbutik kan anses vara ett utrymme som allmänheten har fritt tillträde till? Om det inte krävs något medlemskap att vistats på platsen så borde det tolkas som att allmänheten har fritt tillträde. Du får alltså vistats på själva "golfbanan" utan att du begår brottet olaga intrång. Däremot kan golfklubben förbjuda dig från att använda deras "driving range" eller deras "putting green" så länge klubben inte gör det utifrån en diskrimineringsgrund. Golfklubben behöver inte uppge något skäl till varför du förbjuds använda deras tjänster. Det finns inget lagstadgat krav på det, utan varje golfklubb får reglera sådana frågor själva. Det är således ingen rättighet att få spela på just den golfbanan och därmed inget du med rätt kan kräva.

Det du eventuellt kan göra är att se ifall golfklubben är med i någon större organisation och eventuellt ta frågan till en "högre instans". Kanske kan du genom den organisation få din röst hörd och därmed få igenom en förändring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98657)