FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt12/07/2018

Neka förlängning av tidsbegränsat uppehållstillstånd pga. brott?

Hej. Jag vill ställa en fråga som rör Migrationsverkets ärende. Min man har kommit i Sverige februari 2017 pga anknytning till mig eftersom vi är gifta sedan november 2015.Han fick en tidbegränsat uppehålltistånd tom januari 2019 (2 år). Men i februari 2018 blev han dömt för "Sexuellt ofredande" enligt 6 kap 10§ 2st brottsbalken. Påföljderna var dagsböter 120 å 250 kr och skadestånd till två underåringar som anmälde honom. Inget fängelse för att han är inte tidigare dömt och samtidigt han jobbar. I december 2018 kommer vi ansöka om förlängning av uppehålltistånd , eftersom vi fortsätter bo tillsammans , är gifta, och han har ett fast jobb sedan januari 2018. Vi bor på en trea, jag studerar på högskolan och har en bra ekonomi. Nu frågan är, kan brottet påverka så att han får nån avslag när vi ansöker? Det pga 17 § punkt 1 och 2. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni skulle svara på mina frågor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppehållstillstånd finns i 5 kap. utlänningslagen och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (nedan kallad tillfälliga lagen).

Om det i den tillfälliga lagen finns bestämmelser som skiljer sig från utlänningslagen, ska de bestämmelserna gälla (1 kap. 1 a § utlänningslagen). Utlänningslagen är alltså subsidiär (sekundär) i förhållande till den tillfälliga lagen.

Uppehållstillstånd får vägras om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning eller säkerhet, eller har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet (17 a § tillfälliga lagen). Av bestämmelsen framgår dock att den inte gäller i alla situationer - bl.a. då den sökande ansökt om uppehållstillstånd pga. anknytning (6 § tillfälliga lagen). Din man bör alltså inte kunna få avslag bara pga. det brott som han begått. Som du säkert vet själv så finns dock andra krav och förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man som sökande ska beviljas fortsatt uppehållstillstånd (se 6 § tillfälliga lagen och 5 kap. 3 § utlänningslagen).

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare