Negativa uttalanden - förtal?

FRÅGA
Hej,jag arbetade på en större arbetsplats i två år som inte alls gick bra. Avdelningen jag var på var bristfälligt sett till mina behov samt höga krav. Jag fick då psykisk problematik, inte (minst pga arbetssituation enligt läkarutlåtande), men jag hade även bortgång i familjen då där det blev mindre arvstvist, där bla. en utomstånde fullmakt uttalade sig om min då avlidne far att denne "hade brister och saker han inte förstod etc." Detta var för 5-6 år sedan. Nu har jag samarbetat med en arbetskonsulent som gjort en förfrågan på samma arbetsplats, annan avdelning, om praktiktjänst som skulle kunna leda till arbete. De tackade ja till ett inledande möte som de sedan avsade pga att de tagit kontakt med förra avdelningen jag arbetade på som - efter jag ringt runt - hade fått en dålig känsla pga referensen de fått från ledningen på det förra stället. De hade sagt något i stil med att jag varit "krånglig och svår att samarbeta med som lett till att jag blivit uppsagd," Rent nonsens då jag själv sagt upp mig och ingen någonsin sagt att jag varit svår att samarbeta med. Men pga detta har alltså den nya avdelningen dragit sig ur. Jag undrar nu om dessa fall kan räknas som förtal och vad det i så fall går att göra?MVh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att förtala någon innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Enligt min bedömning har jag svårt att se att uttalandena i ditt fall skulle vara av allvarligare beskaffenhet. Kommentarer av negativ natur utgör inte automatiskt förtal. Att någon uttrycker lögner förändrar inte läget, eftersom utgångspunkten är att det är oviktigt för förtalsbrottet om de kränkande uppgifterna är sanna eller inte. Slutsatsen blir sålunda att det förmodligen inte föreligger förtal i din situation, och om det skulle vara förtal så torde du bli tvungen att själv driva målet, därför att kravet är relativt högt för att en åklagare ska föra en process.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82646)