Nedsättning av hyra pga. dålig luft

2015-01-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Pga undermålig ventilation har min sambo och jag inte kunnat sova i vårt sovrum i vår tvåa. Då vi anmälde detta till fastighetsägaren har det efter lång tid kommit ett flertal olika sk experter som alla direkt dömer ut luftkvaliten och föreslår olika insatser av högst olika art. Tyvärr så finns noll kommunikation mellan dem och fastighetsägaren så inget händer. Ansvarig fastighetsskötare har själv inte ens varit här! Vi är nu trötta på att sova i soffan och undrar om vi har rätt till hyresnedsättning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En hyresvärd är skyldig att ombesörja vissa reparationer och liknande när lägenheten inte är fullt brukbar, enligt den allmänna uppfattningen på orten, för det avsedda ändamålet. Dock så går det att avtala om annat (12 kap. 9 och 15 §§ jordabalken). Vad som anses som fullt brukbar varierar beroende på lägenhet, men en hyresvärd har bland annat en skyldighet att bistå med underhåll av tapetsering och målning inom skälig tidsmellanrum.

Uppfyller inte hyresvärden sin plikt att se till lägenheten är fullt brukbar, kan hyresgästen har rätt till hyresnedsättning (12 kap. 11 § 3 p.). Hyresnedsättning kan ske även om hyresvärden inte varit vållande till lägenhetens bristfällighet (se NJA 1950 s. 131). En lägenhet anses bristfällig om till exempel fukt- och mögelskador kan konstateras, om påtagligt buller förekommer och om hyresvärden eftersatt sin underhållsskyldighet. Dålig luftkvalitet till följd av undermålig ventilation torde vara en sådan brist som ger rätt till skälig nedsättning av hyran. Det finns fall från domstolen där hyresgästen fått nedsättning av hyran när ventilationen varit bristfällig och hyresvärden negligerat att åtgärda felet trots att hyresgästen påtalat bristen. En hyresvärd måste således ges en rimlig möjlighet att åtgärd en brist. Vidare har du som hyresgäst, enligt rättspraxis, inte rätt till hyresnedsättning under den tiden du inte lämnar in en klagomål till hyresvärden. Detta innebär att du endast har rätt till en nedsättning av hyran från den dagen du protesterade om de undermåliga förhållandena i lägenheten och samtidigt begärde att felet skulle avhjälpas. Om du har rätt till hyresnedsättning kan du maximalt få hela hyran nedsatt. Hur stor nedsättningen blir beror på hur omfattande felaktigheten varit. Är det exempelvis så att du endast kan använda halva lägenheten, bör nedsättning bli femtio procent av hyran.

Sammanfattningsvis så har en hyresgäst rätt till en fullt brukbar lägenhet. Hyresvärden måste ombesörja reparationer och renoveringar när detta anses behövligt. Om lägenheten är bristfällig, kan nedsättning av hyran komma i fråga. Emellertid måste hyresgästen påtala bristen och ge hyresvärden en chans att åtgärda bristen. Från den dagen du, till hyresvärden, klagar över den dåliga luftkvalitén, kan du få hyresnedsättning. Om hyresvärden vägrar att åtgärda felet, kan du begära ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (12 kap. 11 § 5 p.). Då kan hyresvärden förläggas av avhjälpa bristen. Min rekommendation är att du så fort som möjligt berättar om den dåliga luften i lägenheten till hyresvärden och samtidigt begär att detta åtgärdas.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1678)
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?

Alla besvarade frågor (81781)