Nedsättning av hyra p.g.a ej färdigt skick vid tillträde

2020-04-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har flyttat in i nybyggd hyresrätt som skulle ha stor uteplats i trätrall med insynsskydd på fram och baksida. Kontrakt från 1/3, inflytt 28/2 men uteplatser och entré är ännu idag 8/4 ej på plats, det är tillplattat grus och jord bara och sen ligger det en brädhög på uppfarten. Har varit i kontakt med hyresvärden ett par gånger men inte fått något datum när det beräknas vara klart eller ens sätta igång. Nu senast bett dem att antingen fixa till det eller göra avdrag på hyran tills det är klart men fick då svaret att jag skulle vara glad att jag fick nycklarna fredag 28/2 och inte måndag 2/3. Har jag rätt till nedsatt hyra? Det känns ju som jag betalar för en produkt som endast delvis levererats. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Jordabalken (JB) och dess regler om hyra vid hyresrätter. Lagen hittar du här .

I 12 kap. 13 § JB framgår att om hyresavtalet avser en lägenhet som inte färdigställts när avtalet ingicks och lägenheten ännu ej är i färdigt skick när tillträde skall ske, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. Detta betyder att om hyresavtalet avser att du vid tillträdesdagen (1 mars) skulle ha uteplats med tillhörande insynsskydd på fram- och baksida av lägenheten och dessa inte är i färdigt skick när tillträdet ska ske, har du rätt till nedsättning av hyran. Att du fick tillgång till lägenheten någon dag tidigare än avtalat har ingen betydelse i detta hänseende.

Mitt råd till dig är således att (återigen) kontakta din hyresvärd och upplysa hen om att du har rätt till skälig nedsättning av hyran som kompensation för att hyresvärden inte har uppfyllt sin del av avtalet - d.v.s att se till att du kan nyttja dina uteplatser. Du kan med fördel hänvisa till relevant lagrum, d.v.s 12 kap. 13 § JB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du och din hyresvärd kan komma överens. Stort lycka till.

Mvh,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?