Nedsättning av hyra när hyresvärden inte låter hyresgästen bo hemma vid renovering

2020-10-14 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Har flyttat in i en hyresrätt.Samma dag som inflytt, 010720, ser jag att mattan i badrummet släppt från golvet samt väggen och kontaktar hyresvärden. En vaktmästare kommer ut och bekräftar problemet.Nu, 051020, tre månader senare ska renoveringen äga rum, vilket innebär att jag onte får vara hemma. De kan tydligen inte säga hur lång tid det kommer att ta. Samt att en hyresreducering på 15% är rimlig.Jag får alltså inte vara hemma och dom vet inte hur många veckor det kommer att ta att renovera. Men jag ska ändå vetala nästan full hyra för tiden?Vad gäller i detta fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresrätter finns i jordabalken (JB) 12 kap.

Brist på lägenheten och hyresvärdens rätt att avhjälpa problemet

Det föreligger en brist med lägenheten, eftersom mattan i badrummet har släppt från golvet och väggen (JB 12 kap. 9 § första stycket). Detta eftersom en hyresgäst ska kunna förvänta sig att mattan i badrummet är fastlimmad på ett korrekt sätt, så att det förhindrar att ännu fler brister kan uppstå så som vattenskador. Detta är dock inte det främsta problemet eftersom vaktmästaren faktiskt har bekräftat problemet, samt att renovering har planerats som innebär att det föreligger en brist som inte kan accepteras.

Hyresvärden har en rätt att avhjälpa bristen i lägenheten och hyresgästen måste även ge hyresvärden tid att avhjälpa bristen (JB 12 kap. 11 § första stycket 1 p.). Trots att det har gått tre månader från det att du meddelade hyresvärden om problemet fram tills att renoveringen började, så kan det ändå anses vara en skälig tid eftersom hyresvärden måste få tag på hantverkare som kan byta ut badrumsmattan och installera en ny.

Problemet har dock inte avhjälpts än och som du framför så kan inte hyresvärden säga hur lång tid själva renoveringen bör ta. Det kan dock antas att hyresvärden försöker få renoveringen avklarad så snabbt som möjligt och det bör därmed vara inom den skäliga tiden. Därutöver finns ingen bestämmelse som anger att hyresvärden har en skyldighet att säga hur lång tid själva renoveringen kommer ta.

Du har dock även möjlighet att säga upp hyresavtalet om hyresvärden dröjer länge med att avhjälpa bristen och om renoveringen drar ut på tiden (JB 12 kap. 11 § första stycket 2 p.).

Nedsättning av hyran

Även om hyresvärden inte har en skyldighet att säga hur lång tid det kommer ta för att bli klar med renoveringen, så kommer det såklart påverka hyresvärden på så sätt att den kommer få fler icke-fullständiga hyresbetalningar om renoveringen drar ut på tiden. Du har som hyresgäst rätt till nedsättning av hyran under tiden som lägenheten är i bristfälligt skick (JB 12 kap. 11 § första stycket 3 p.). Du kan dock inte kräva att få tillbaka en del av de hyresbetalningar som du har gjort under dessa tre månader när lägenheten har varit bristfällig, eftersom du har betalat full hyra utan protest trots att du har meddelat hyresvärden om bristen. Det kan därmed anses att du har accepterat att betala en full hyra trots att du var medveten om bristen. Du har dock fortfarande rätt att få nedsättning av hyran gällande de kommande hyresbetalningarna.

Hyresnedsättningens storlek bestäms i det enskilda fallet och bedöms utifrån hur stor del av lägenheten som berörd, vilka delar i lägenheten som berörs samt hur bristen påverkar användningen av lägenheten. Hyresgästföreningen har tagit fram en schablon för hur hyresreduceringen kan bedömas. Bedömningen måste dock göras i det enskilda fallet. Enligt schablonen så har du rätt till 40 % i hyresnedsättning pga. att badrummet är obrukbart. Egentligen bör du kunna bo i lägenheten under tiden som de renoverar badrummet eftersom hela lägenheten inte renoveras. Eftersom du dock framför att du inte har rätt att vara i lägenheten under tiden som den renoveras, så är hela lägenheten fullt obrukbar och då bör du ha rätt till en nedsättning av hyran med 100 %. Om hyresvärden fortfarande kräver att du inte ska bo i lägenheten under tiden som renoveringen äger rum så bör du därmed begära en nedsättning av hyran med 100 %.

Om hyresvärden inte går med på dina krav så kan du vända dig till Hyresnämnden. Hyresgästföreningen kan även hjälpa dig om du får problem med hyresvärden.

Sammanfattning

Det föreligger en brist på lägenheten och din hyresvärd har rätt att avhjälpa denna brist så snart som den kan åtgärdas. Det finns inte heller någon bestämmelse som innebär att hyresvärden har en skyldighet att säga hur lång tid själva renoveringen kommer ta. Du har dock rätt att säga upp hyresavtalet om det tar allt för lång tid att renovera badrummet.

I vilket fall som helst så har du rätt att begära reducering av hyran pga. av bristen. Egentligen bör hyresvärden låta dig bo i lägenheten under tiden som renoveringen genomförs eftersom hela lägenheten inte är obrukbar. Utifrån Hyresgästföreningens schablon så har du i så fall rätt till 40 % i hyresreducering om badrummet är obrukbart. Om hyresvärden ändå kräver att du inte ska bo i lägenheten under tiden som renoveringen äger rum så bör du ha rätt till 100 % i nedsättning av hyran, eftersom lägenheten i praktiken blir obrukbar för dig om du inte får vistas där.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93215)