Nedsättande uppgifter om fysisk person

FRÅGA
Min man och jag ligger i skilsmässa. Jag har sedan några månader tillbaka fått veta från vänner och familj att han under nästan ett år har påstått till andra att jag är alkoholist och helt gränslös i min barnuppfostran och därför är olämplig som förälder. Han har också riktat kränkningar och hot direkt mot mig i form av uttalanden om att jag är psykiskt sjuk och att han ska ta ifrån mig mina ekonomiska tillgångar, vilket han också gjort. Han har vänt många av våra vänner emot mig och även till mig påstått att min familj sagt nedlåtande saker om mig, medan han till dem sagt osanningar om mig. Är detta straffbart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Av de givna förutsättningarna skulle detta kunna vara ett fall av förolämpning enligt 5 kapitlet 3 § brottsbalken eller förtal enligt 5 kapitlet 1 § brottsbalken.

För att det ska vara fråga om förolämpning ska uttalandet rikta sig till den berörda personen själv och personen ska lägga märke till detta. Brottet tar sikte på sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla. Brottet förutsätter att gärningsmannen smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle. Som exempel på detta kan nämnas skällsord och öknamn.

För att det ska vara fråga om förtal ska gärningsmannen ha utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Därutöver förutsätts det att det lämnas en uppgift om personen i fråga som är ägnad att utsätta personen för omgivningens missaktning. Inget krav finns på att uttalandet ska nå en större spridning bland allmänheten för att det ska räknas som förtal, men uttalandet/uppgiften måste lämnas till en utomstående person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1071)
2020-11-28 Inskränkningar i tryckfriheten
2020-11-28 Är det brottsligt att sprida en dom?
2020-11-28 Hur begär man skadestånd till följd av förtal?
2020-11-28 Kan personal sätta upp bilder i personalrummet på någon som snattar?

Alla besvarade frågor (86638)