Nedsättande uppgifter om fysisk person

Min man och jag ligger i skilsmässa. Jag har sedan några månader tillbaka fått veta från vänner och familj att han under nästan ett år har påstått till andra att jag är alkoholist och helt gränslös i min barnuppfostran och därför är olämplig som förälder. Han har också riktat kränkningar och hot direkt mot mig i form av uttalanden om att jag är psykiskt sjuk och att han ska ta ifrån mig mina ekonomiska tillgångar, vilket han också gjort. Han har vänt många av våra vänner emot mig och även till mig påstått att min familj sagt nedlåtande saker om mig, medan han till dem sagt osanningar om mig. Är detta straffbart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Av de givna förutsättningarna skulle detta kunna vara ett fall av förolämpning enligt 5 kapitlet 3 § brottsbalken eller förtal enligt 5 kapitlet 1 § brottsbalken.

För att det ska vara fråga om förolämpning ska uttalandet rikta sig till den berörda personen själv och personen ska lägga märke till detta. Brottet tar sikte på sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla. Brottet förutsätter att gärningsmannen smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle. Som exempel på detta kan nämnas skällsord och öknamn.

För att det ska vara fråga om förtal ska gärningsmannen ha utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Därutöver förutsätts det att det lämnas en uppgift om personen i fråga som är ägnad att utsätta personen för omgivningens missaktning. Inget krav finns på att uttalandet ska nå en större spridning bland allmänheten för att det ska räknas som förtal, men uttalandet/uppgiften måste lämnas till en utomstående person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo