Nedlagd förundersökning

2015-07-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har blivit utnyttjad på nätet. Jag har gjort en polisanmälan som polisen nu har lagt ner. Anledningen till att polisen lade ner fallet var pga att de inte kunde identifiera gärningsmannen. Jag tror att jag kan ta reda på det men jag är orolig att de ska använda det emot mig om det någon gång i framtiden skulle bli en rättegång. Jag undrar vad jag, som omyndig privatperson, kan göra för att polisen ska ta upp fallet igen (om jag kan ta kontakt med gärningsmannen igen, hur mycket jag kan gräva, osv). Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förundersökningen kan enligt 23 kap 1 § 2 st. Rättegångsbalken (1942:740) läggas ned om det inte går att utreda. Exempel på när ett brott inte går att utreda är när det inte går att peka ut gärningsmannen eller tillräckliga bevis saknas.

Det är antingen polis eller åklagare som är förundersökningsledare och fattar beslut gällande förundersökningen, bland annat om förundersökningen ska läggas ned eller om åtal ska väckas. Om du är missnöjd med det beslut som tas av förundersökningsledaren så har du således inte möjlighet att överklaga beslutet, däremot kan du begära en omprövning/överprövning av beslutet. Om polisen varit förundersökningsledare kan du vända dig till åklagaren och begära en omprövning, om det däremot är en åklagare som meddelat beslutet ska du vända dig till den närmaste högre åklagaren för att begära en överprövning.

Det finns inga formkrav för hur denna en begäran om omprövning/överprövning ska utformas. Begäran ska lämnas till den person som varit förundersökningsledare från början. För att en omprövning/överprövning ska leda till att åtal väcks krävs att nya omständigheter har framkommit, nya bevis eller vittnen.

Jag kan således inte rekommendera dig att ta kontakt med gärningsmannen igen då det kan medföra risker för din säkerhet och välmående. Det är därför bättre att rådgöra med polisen istället för att försöka samla bevis på egen hand.

Lycka till!

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85173)