Ne bis in idem

Hej, i november 2013 krockade jag i gångfart då jag missbedömt en bil från höger när jag skulle svänga vänster, endast min bil som blev skadat! Fick böter på 2000kr och nu 4 månaders senare så har transportstyrelsen beslutat att dra in mitt körkort i 2 månader!! Kan dom göra så? Har läst att man inte får straffas 2 gånger för samma händelse? Vore tacksam för ett snabbt svar.

Mvh Stefan

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Det stämmer att dubbelbestraffning inte är tillåtet i Sverige. Principen kallas ”Ne bis in idem” och betyder ungefär ”inte två gånger för samma sak” och syftar till att en person inte ska bli lagförd och straffad två gånger för samma gärning. Principen återfinns även i art. 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.

I detta fall blir den centrala frågan vad som ska anses vara ett straff. Användningen av begrepp som brott och straff är ganska strikt i juridiska sammanhang. Även om det känns som två straff anses det kanske inte vara så inom juridiken. Enligt brottsbalken 1 kap. 3 § (BrB) är ett straff i strikt mening enbart böter eller fängelse. Övriga påföljder kan t.ex. vara villkorlig dom, skyddstillsyn m.m.

Ett indragande av körkort är en sanktion i ett förvaltningsrättsligt sammanhang och utförs av Transportstyrelsen. En sådan sanktion är inte ett ”straff” i strikt juridisk mening men det kan ifrågasättas om ett sådant ingripande inte är tillräckligt likt ett straff för att principen mot dubbelbestraffning ska bli aktuell. Så ansågs vara fallet angående skattetillägg kombinerat med brottspåföljd som länge debatterats. Denna frågan avgjordes av HD i rättsfallet NJA 2013 s. 502.

I dagsläget anses ett indraget körkort inte vara en typ av straff, och har ännu inte ansetts leda till dubbelbestraffning i svensk praxis. Om systemet som tillåter kombinationen indragande av körkort och brottspåföljd strider mot Europakonventionen, är ännu inte avgjort. I dagsläget rör sig, ditt fall, följdatligen inte om en dubbelbestraffning. Om detta kommer förändras i framtiden återstår att se.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson 

Veronica ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”