Naturist på egen tomt

FRÅGA
min sambo skall förhöras av polis för att någon sett honom naken i vår insynsskyddade trädgård. han har varit naturist i många år och vandrar soliga dagar runt i trädgården och mår bra. nu har någon tydligen en flicka anmält honom och det står som ofredande. vi har två smala infarter omgivna av buskage i övrigt plank runt om. man måste ha ansträngt sig rejält för att få syn på honom. han har inte haft några sexuella handlingar för sig . han är ganska skör , gammal diabetiker och detta tar hårt på honom. Har man inte rätt att sola näck i sin egen inhägnade trädgård.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Ofredande regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.

Den som handgripligen antastar eller genom annat hänsynslöst beteende annars ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap. 7 § BrB. Att vara naken på allmän eller offentlig plats kan också utgöra förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § BrB vilket är ett bötesbrott. Eftersom Din sambo var på sin egen tomt, kan han inte dömas för förargelseväckande beteende om inte han tydligt visat sig utåt mot det offentliga eller allmänheten ifrån sin trädgård.

För att dömas för något av dessa brott krävs emellertid att gärningen begås uppsåtligen enligt 1 kap. 2 § BrB. Av frågan tolkar jag det som att Din sambo inte haft för avsikt att väcka förargelse hos allmänheten eller synas av andra i grannområdet. Är Er trädgård så insynsskyddad som Du påstår är möjligheterna att han döms för endera brotten väldigt begränsade. Polis och åklagare går endast vidare med mål som kan bedömas leda till fällande dom och borde vid förhör kunna utröna huruvida avsikten inte varit att synas eller ofreda någon annan. Vid förhör kan Din sambo även framföra bevis på hans levnadsstil som naturist och bilder på er trädgård, omgivningen och särskilt insynsskyddet till Er fastighet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1041)
2020-10-31 Anklagad för ofredande – vad ska jag göra?
2020-10-30 Kan tiggares beteende utgöra brott?
2020-10-30 Vad kan utgöra olaga hot?
2020-10-29 Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder

Alla besvarade frågor (85651)