Nationell adoption

2021-03-21 i Adoption
FRÅGA
Hej jag och min tjej har tänkt på att adoptera en 14 årig tjej som inte har de så bra hemma, hon mår inte bra av sina föräldrar och därför undrar jag om jag som är 20 och min tjej som är 18 är okej att vi adopterar denna tjejen, hon vill det själv och vi vill det, och vad kan kostnaden ligga på eftersom hon bor i sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB).

Det kallas nationell adoption när ett barn adopteras inom Sverige. Du ansöker om adoption av barnet hos tingsrätten och kommer behöva betala en ansökningsavgift på 900 kr (4 kap. 12 FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa alltid beaktas (4 kap. 1 FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Tingsrätten ber socialtjänsten göra en utredning om adoptionen är lämplig för barnet och om adoptionen är för barnets bästa (4 kap. 14 §). Utredningen blir underlag för rättens prövning.

Ett barn som fyllt tolv år måste i princip samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). För att få adoptera måste man vara 18 år (4 kap. 5 § FB). För att få adoptera gemensamt måste ni vara makar eller sambor (4 kap. 6 § FB).

Vid bedömningen av om adoptionen är lämplig beaktas åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Åldersskillnaden ska inte vara för liten. I praxis har i undantagsfall en åldersskillnad på 9 eller 10 år godtagits men vanligtvis behöver den vara större.

Med hänsyn till åldersskillnaden är det alltså i ditt fall inte troligt att ni kommer kunna adoptera. Dock görs alltid en lämplighetsprövning i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga och en bättre bild av vad som gäller vid nationell adoption!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96612)