Näthat i facebookgrupp

FRÅGA
HejJag har kattuppfödning i liten skala och är med i en Facebookgrupp där runt 3000 personer medverkar och kan följa alla typer av diskussioner emellan medlemmarna. Jag har fått upprepade förolämpningar av några medlemmar, speciellt en. Denne skriver bland annat att andra ska akta sig för mig pga av att jag inte kan något om ämnet i fråga. Samt en hel del andra liknande förolämpningar. Detta känns ganska obehagligt, och personen har flera anhängare som hela tiden håller med "likes" eller går in och skriver liknande saker. Det är alltså flera stycken i samma grupp, och jag kan inte försvara mig emot dem alla. Trist att runt 3000 personer också kan följa detta. Jag håller mig alltid till fakta då jag skriver något.Gruppen är relativt viktigt då det är den enda grupp för den rasen jag föder upp. Men människor kan ju börja påverkas av det de skriver.Vad räknas detta som egentligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så tråkigt att höra att du blir dåligt behandlad i facebookgruppen!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om förfarandet är brottsligt och även vilka brott det i sådant fall rör sig om. Jag kommer nedan att behandla de två brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras, men med förbehåll för att det blir mycket antaganden och gissning eftersom jag inte har fullständig information. Huruvida ansvar kan anses föreligga kan jag inte med säkerhet uttala mig om.

Förtal (5:1 BrB)

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Förtalsparagrafen är lite klurigt formulerad. Det första stycket innehåller rekvisit för ansvar, medan det andra stycket behandlar förutsättningar för ansvarsfrihet. Fokuset kommer här att ligga på det första stycket.

I ditt fall rör det sig sannolikt om att någon har lämnat uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det som talar för en sådan tolkning är att uttalandena sker i en facebookgrupp där andra kan se och att uttalandena handlar om din kunskap och kompetens. Du skriver i frågan att du ägnar dig åt kattuppfödning och att facebookgruppen är inriktad på just den ras som du föder upp. Även dessa faktorer kan anses tala för att uttalandena varit ägnade att utsätta dig för de andra medlemmarnas missaktning.

Förolämpning (5:3 BrB)

"Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter."

I det fall att rekvisiten för förtal inte är uppfyllda kan ansvar för förolämpning prövas. I ditt fall skulle det kunna röra sig om beskyllningar eller nedsättande uttalanden som varit ägnade att kränka din självkänsla eller värdighet.

Avslutning

De brott som kan komma i fråga är antingen förtal eller förolämpning. Det kan vara bra att ta bild på kommentarerna så att du har bevis i det fall att du väljer att göra en polisanmälan. Kolla gärna på polisens hemsida - där finns massvis av bra information och tips på hur man kan gå tillväga när man utsatts för näthat.

Jag tycker även att det kan vara relevant att skriva till administratören för facebookgruppen och berätta vad som hänt så att denne kan vidta lämpliga åtgärder.

Hoppas att det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96531)