Närvarokrav vid bouppteckning

FRÅGA
Måste jag närvara på fars bouppteckning? Tror mig känna till hans avsikter samt att endast mor kommer såklart ärva. Måste man skriva fullmakt till detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt ärvdabalken 20 kap 2§ så ska samtliga delägare kallas till förrättningen. Det ska alltid framgå av bouppteckningen vilka som närvarade vid förrättningen och om de närvarade personligen eller genom ombud. Alla måste inte närvara men om någon delägare inte varit med ska bevis om att denna ändå kallats i god tid bifogas till bouppteckningen (20 kap 3 § st. 2 ÄB).

Närvaron kan alltså ersättas med att ni antingen skriver en fullmakt, eller att du skriftligen erkänner att du har blivit lagligen och i tid kallad till bouppteckningen efter din far.

Skatteverket har, som registrerande myndighet av bouppteckningen, ingen synpunkt på om ni infinner eller inte vid bouppteckningen så länge det finns bevis på att ni har blivit underrättade om bouppteckningen i god tid eller blivit representerade av exempelvis din mor via fullmakter.

Ärvdabalken hittar du här.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1081)
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93196)