Närvaro vid bouppteckning

FRÅGA
Vad händer om den eller de som är kallade till en bouppteckning, i detta fall särkullbarn, inte svarar trots påminnelser? Vi måste ju få avsluta bouppteckningen. Tack för svar.
SVAR

Hej!

Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB), ska samtliga delägare kallas i god tid till förrättningen. Av 20 kap. 3 § 2 st ÄB följer att av bouppteckningen skall framgå vilka som närvarat vid förrättningen samt att där någon som kallats ej närvarat, skall det vid bouppteckningen bifogas bevis att denna person i tid har blivit kallad.

Det finns alltså inget krav på att någon som blivit kallad måste närvara vid bouppteckningen. Skatteverket, som är den myndighet som registrerar bouppteckningar, har ingen synpunkt på utebliven närvaro så länge det finns bevis på att de som inte närvarat vid bouppteckningen faktiskt har blivit kallade.

Sammanfattningsvis, att de kallade särkullbarnen inte svarar och således förmodligen inte heller kommer dyka upp utgör inget hinder för att avsluta bouppteckningen. Viktigt är emellertid att bevis kan bifogas som styrker att de faktiskt har blivit kallade i god tid.

Om du vill titta närmre på nämnda lagrum, finns Ärvdabalken att tillgå i sin helhet här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84139)