FrågaFAMILJERÄTTAdoption19/10/2016

Närståendeadoption vid släktskap

Hej!

Min syster är gravid. Varken hon eller hennes make vill behålla barnet, av praktiska och ekonomiska skäl. Jag är ensamstående bror och vill gärna adoptera barnet efter att det fötts. Är det juridiskt möjligt? Räcker det med föräldrarnas samtyckte? Kan jag som genetisk släkting vara garanterad att just jag får adoptera barnet, om socialtjänsten inte finner några brister i mitt liv? Vill inte att barnet ska placeras i fosterhem.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att adoptera en nära släktings barn är möjligt, men genetiken väger inte lika tungt här som det gör i länder vars rättsordning baseras på sedvanerätt (ex. USA) där släktskap kan innebära en automatiserat vårdnad.

Det som aktualiseras här i Sverige är vad man kallar för en närståendeadoption, vilket är när man adopterar sin partners barn eller barn till en nära släkting. Det går till så att du lämnar in en ansökan till tingsrätten, som sedan begär ett yttrande från socialtjänsten som utreder dig och din levnadssituation. Målet med utredningen är att få fram vad som är barnets bästa, och om det anses vara du, får du ett medgivande från socialnämnden. Bra att veta här är gifta par och ensamstående kan utredas för en sådan adoption, dvs. att par som lever i samboskap inte kan göra det.

När det som i din situation rör sig om ett nyfött barn, är reglerna lite annorlunda. Då krävs att modern och fadern frånsäger sig föräldraskapet efter att en tid passerat från förlossningen. Detta är för att de ska anses vara säkra på sitt beslut och inte kunna ge bort rätten i förtid eller i direkt samband med förlossningen. Ansvaret träder då över på socialtjänsten att hitta en lämplig vårdnadshavare till barnet, varpå de tar sådana som fått socialnämndens godkännande enligt vad som står i stycket ovan.

Ovanstående beskriver processen i grova drag, men den tar tid och upplevs av många som påfrestande. Jag rekommenderar dig därför att ta hjälp av praktiserande familjerättsjurist för att det ska vara så säkert som möjligt. Du kan kontakta våra jurister på http://lawline.se/boka eller läsa mer om processen på https://www.adoptionscentrum.se/sv/.

Hoppas du fått lite mer klarhet i din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”