FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/05/2016

Adoption av före detta sambos barn

Jag har ensam vårdnad om min son därför att jag ej vet vem pappan är.. Jag träffade min sambo 2 månader innan min som föddes för 3 år sen, tanken var att vi skulle gifta oss och att hon skulle närståendeadoptera honom men nu har vi valt att separera av olika anledningar. Min fråga är, kan hon närstående adoptera honom ändå utan att jag behöver avsäga mig föräldraskapet. Min son har nämligen bara en vårdnadshavare, mig och vad jag förstått så har man rätt till 2 st. Och hon har varit som hans andra mamma sen han kom till världen. Hur kan vi gå till väga för att han ska få ha henne som vårdnadshavare också?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken (här).

Både adoptanten, de biologiska föräldrarna men framförallt barnet i frågas inställning är av betydelse vid adoption. Ett barn under 18 år får inte adopteras utan föräldrarnas samtycke, 4 kap. 5 a § 1 st. FB. I ditt fall, där du har ensam vårdnad om din son, krävs inte den biologiska faderns samtycke, 4 kap. 5 a § 2 st. FB. En förälder som inte har vårdnaden ska dock höras i ett adoptionsärenden, 4 kap. 10 § 3 st. FB (något som blir problematiskt i ert fall då den biologiska fadern ej är utredd). Barnets inställning stiger med åldern. Enligt 4 kap. 5 § FB får adoption som huvudregel inte ske om barnet fyllt 12 år och motsätter sig adoption. Då din son är 3 år äger denna huvudregel inte tillämpning i ditt fall.

Ansökan om adoption prövas av allmän domstol och ska skickas till den tingsrätt där adoptanten är folkbokförd, 4 kap. 9 § FB. En presumtiv adoptant måste även som huvudregel ha fyllt 25 år, 4 kap. 1 § FB.

När tingsrätten ska fatta beslut om adoption prövar de om de formella förutsättningarna är uppfyllda. Utöver vad som ovan nämnts ska en lämplighetsprövning ske, 4 kap. 6 § 1 st. FB, där rätten inhämtar upplysningar om din son och den presumtiva adoptanten, 4 kap. 10 § 1 st. FB. Då din son är under 18 år kommer även yttrande från socialnämnden att inhämtas.

För att tingsrätten ska fatta beslut om adoption måste de ha kommit till bedömningen att adoptionen är till fördel för barnet samt att den presumtiva adoptanten har uppfostrat eller vill uppfostra din son eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dem finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap. 6 § 1 st. FB. Även din sons vilja med beaktande av ålder och mognad ska tas hänsyn till, 4 kap. 6 § 1 st. FB.

I ditt fall utgår jag ifrån att din före detta sambo har varit del av uppfostran av din son under hela hans levnadstid och du beskriver det som att de har ett särskilt band. Om rätten fattar beslut om adoption eller inte är svårt för mig att säga då jag inte kan göra någon lämplighetsprövning, men ni kan absolut skicka in en ansökan till domstolen. På följande länk kan ni hitta blankett att fylla i och skicka till tingsrätten:

www.mfof.se

Lycka till och ställ gärna fler frågor om ni har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”