FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/10/2022

Närstående med lågt försörjningsstöd

En närstående till mig har blivit vräkt från sin lägenhet. På grund av detta tror soc att han tar droger, vilket han inte gör. De har därmed kommit fram till att bevilja honom runt 500 kronor i månaden i försörjningsstöd. Min fråga är, är detta lagligt? Hur ska han ha råd med mat och andra förnödenheter?

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om försörjningsstöd finns i socialtjänstlagen (SoL).

Försörjningsstödets nivå består av två delar: dels den så kallade riksnormen, dels för skäldiga kostnader för olika saker i den kommunen (4 kap. 3 § SoL). Rätten till försörjningsstöd gäller dock enbart i den mål sökanden inte kan tillgodose eller få sina behov tillgodosedda (4 kap. 1 § SoL). 

Jag kan inte uttala mig om omständigheterna i din närståendes fall. Ifall han har tillgångar eller inkomster som gör att han delvis kan tillgodose sina behov kan det dock vara befogat att ge ett lågt försörjningsstöd för att komplettera de tillgångarna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”