Narkotikabrott - påföljd, körkort och framtida jobbmöjligheter

2015-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
HejBlev gripen förra veckan och fick göra ett pissprov som kommer visa positivt på THC och KANSKE benso (Tog det 2 dagar innan jag blev gripen) Vad är påföljderna för detta? Är 18 år och aldrig blivit gripen för någonting. Kommer detta även påverka mitt körkort på något sätt? (Övningskör just nu) och kan jag tex få jobb som lärare och kunna gå GMU/Lumpen Tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag delar in din fråga i följande delar, för att svaret ska bli mer överskådligt: Påföljd, körkort, lärarjobb och GMU.

Påföljd

Det är aldrig möjligt att ge ett exakt svar angående vilka påföljder som kan bli aktuella i ett enskilt fall, eftersom domstolen tar hänsyn till många olika saker i sin bedömning såsom livssituation och annat. Vad som generellt gäller om man döms för ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden (vilket jag antar kommer att bli aktuellt i ditt fall), är att påföljden blir böter. Det är också möjligt att man döms till ungdomstjänst eller ungdomsvård, men det är som sagt en helhetsbedömning av just din situation som avgör.

Om man döms för brott noteras detta i belastningsregistret, vilket brukar kallas att man får en ”prick i registret”. Beroende på vilket straff man har fått finns noteringen (”pricken”) kvar i registret under 5 eller 10 år. 5 år gäller för böter, medan 10 år gäller för bland annat ungdomstjänst och ungdomsvård.

Möjligheten att ta körkort

När man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort enligt 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 §. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven.

Lärarjobb

En lärarutbildning sker på högskola, och när man söker till en högskola görs ingen kontroll av belastningsregistret. När man väl ska börja jobba som lärare görs dock en kontroll, men när man lämnar belastningsregisterutdrag inför lärarjobb görs det syfte att säkerställa att man inte har begått några allvarliga brott mot någon annan person, särskilt barn. Därför bör ett narkotikabrott som i ditt fall inte synas i det speciella belastningsregisterutdrag som man beställer inför lärarjobb.

GMU

När man söker till GMU hos Försvarsmakten görs en obligatorisk belastningsregisterkontroll, och till skillnad från vid lärarjobb omfattar den kontrollen samtliga brott man dömts för. Som reglerna ser ut i dag får man inte genomföra GMU om man dömts för ett brott den senaste 5-årsperioden, och har man en belastningsregisternotering som som ligger kvar längre än 5 år kan den också utgöra hinder. Man får dock inte automatiskt avslag på ansökan bara för att man har en notering i belastningsregistret som är över 5 år gammal, utan en bedömning görs då hos Försvarsmakten. Om du döms behöver du alltså åtminstone vänta i 5 år för att kunna genomföra GMU, och eventuellt upp till 10 år om det skulle vara så att du döms till någon av påföljderna som ligger kvar i 10 år.

Sammanfattningsvis kan ett straff för den här typen av brott vara mer eller mindre ingripande, beroende på omständigheterna i ditt enskilda fall. Även andra konsekvenser kan följa av en eventuell dom, och möjligheterna att ta körkort och genomföra GMU kan alltså begränsas. De hinder som en dom medför varar dock inte för evigt, och om du inte döms för något annat i framtiden har du alltså möjlighet att både ta körkort och genomföra GMU.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (464)
2020-11-27 Maxstraff för grovt narkotikabrott
2020-11-25 Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?
2020-11-19 Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m
2020-11-16 Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

Alla besvarade frågor (86530)