Narkotikabrott och rätt till körkortstillstånd

2020-02-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej ! Min dotter fick en dom pga att hon rökt hasch och de va för ca 3 år sedan . Nu är hon 19 år och vill ta sitt körkort . Så min fråga är påverka domen hon fick att ta körkort och vart vänder man sig för att få reda på om domen finns kvar ? Hur ska hon gå tillväga för att få ta sitt körkort ?Tack på förhand
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att få ta körkort måste personen svara lämplig för detta med tanke på dem personliga omständigheterna. För att avgöra de personliga omständigheterna kan Transportstyrelsen ta in uppgifter från andra myndigheter (körkortsförordning 3 kap. 8 §). Transportstyrelsen kontrollerar till exempel olika register för de senaste fem åren och gör en bedömning om den som ansöker är pålitlig i nykterhetshänseende (körkortslag 3 kap. 2 §). Handlar det om missbruk kan Transportstyrelsen besluta om en så kallad utvidgad lämplighetsprövning där personen som ansöker om körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att besluta om lämplighetsfrågan (körkortslag 3 kap. 3 §).

Enligt Transportstyrelsens uppgifter (se länk längre ner) tar de i bedömningen hänsyn till bland annat om man gjort sig skyldig till narkotikabrott eller om det finns andra uppgifter om att den som ansöker använt narkotika. De tar även hänsyn till andra omständigheter men denna är huvudsakligen aktuell enligt din fråga.

Om man inte anses lämplig får man avslag på sin ansökan om körkortstillstånd. Vid avslaget sätter Transportstyrelsen en spärrtid och det betyder alltså att man inte kan ta körkortet inom en viss tidsperiod. Denna spärrtid kan variera, men kan högst bli tre år.

I din dotters fall
För att ta reda på om domen finns kvar finns så kallade gallringsregler vilka avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. I frågan skrev du att din dotter fick en dom på grund av bruk av narkotika och jag antar att det handlar om ringa narkotikabrott. Om det nu är så att det handlar om ringa narkotikabrott bör påföljden (till exempel böter, villkorlig dom, ungdomstjänst eller ungdomsvård) ha blivit sådan att denna tas bort fem år efter domen, framförallt på grund av din dotters ålder vid tillfället eftersom hon var under 18 år då brottet inträffade.

Transportstyrelsen kommer alltså göra en lämplighetsbedömning och eftersom domen finns med i din dotters belastningsregister, enligt resonemanget i stycket ovan, är detta något som antagligen kommer att tas med i bedömningen. Om det är ett hinder för att ta körkort och hur det påverkar kan jag inte svara på med säkerhet. Eftersom brottet inträffade för tre år sedan skulle jag dock tro att risken för att nekas körkortstillstånd inte är hög.

Man kan också begära ut ett utdrag från Polismyndigheten för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret (länk nedan).

För mer information
Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/personliga-krav/
Utdrag ur belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (786)
2020-09-28 Får en elscooter som går i 35 km/h och har motorstyrka på 500 watt framföras på allmän väg?
2020-09-27 Passagerare i a-traktor
2020-09-26 när får jag tillbaka mitt körkort och bil efter att blivit tagen för rattfylleri?
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?

Alla besvarade frågor (84562)