Narkotikabrott och återkallelse av körkortstillstånd/körkort

Hej, Förra veckan så satt jag på min gamla skola med 2 kompisar och snackade, vi tog några cigg och kollade på videoklipp på luren. Efter nån timme så kommer där ca 6 civilpoliser och säger att p.g.a. att vi sitter på just det stället så måste vi följa med till stationen och lämna urinprov, vilket vi gjorde utan någon någon frågeställning. Nu är det såhär att den kvällen så gjorde vi ingenting men 2 dagar tidigare så har jag varit på fest och blivit alkoholpåverkad, och när jag kommer tilbaka med bussen så är det en bit att gå, 2 personer står en bit från busshållplatsen och röker på, jag känner inte igen dom men dom frågar om jag vill testa, och jag är så dum och går med på att testa lite. Så jag tror att detta kommer synas på mitt urinprov. Kan detta påverka mitt körkort? För jag ska ta körkort om några dagar och vill inte att ett dumt misstag ska göra så att jag mister mitt körkort, tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

I princip all befattning med narkotika är kriminaliserad i Sverige, och därmed är även nyttjande av cannabis kriminaliserat enligt narkotikastrafflagens (NSL) 1 och 2 §§. Ett positivt cannabisprov kan utgöra underlag för åklagaren att väcka åtal för brott mot NSL. Om man döms noteras detta i belastningsregistret – man får alltså en ”prick i registret” som finns kvar under 5-10 år beroende på vilket straff man fått.

När man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort, se 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 §. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportsstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven.

Om man har hunnit ta sitt körkort är det dock svårare att få det återkallat. Enligt 5 kap 3 § körkortslagen kan körkortet återkallas bland annat på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Vid bedömningen om körkortet ska återkallas görs en helhetsbedömning av risken för misskötsamhet i fortsättningen. Det brukar dock inte vara tillräckligt med ett enstaka, mindre narkotikabrott för att körkortet ska återkallas.

Om du inte har hunnit ta ditt körkort finns alltså en risk att ditt körkortstillstånd återkallas och att en eventuell spärrtid beslutas, men hur lång tid spärrtiden i så fall varar beror på flera omständigheter som tyvärr inte går att bedöma här. Om du har hunnit ta ditt körkort är nog risken liten för att ditt körkort ska återkallas, men det beror återigen på omständigheter som inte kan bedömas i detta svar.

Hoppas att svaret har varit till någon hjälp.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning