Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?

Hej. Jag jobbar som gymnasielärare och har en elev med en fråga. Tänkte hjälpa till. Frågan lyder: Hon blev dömd till ringa narkotikabrott 2021. Straffsatsen blev böter. Hon kommer vilja börja övningsköra snart. Hur ser reglerna ut och vad behöver hon göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså om narkotikadomen kommer påverka din elevs möjligheter att få börja övningsköra samt hur reglerna ser ut kring detta. Jag kommer utgå från att eleven ännu inte ansökt om körkortstillstånd. I annat fall kan ett befintligt körkortstillstånd bli indraget på samma grunder.

Övningskörning

Regler kring övningskörning finns i 4 kap körkortslagen. Enligt 4:1 körkortslagen får den som innehar ett körkortstillstånd övningsköra. Enligt 4:2 p.3 ska personen också vara över 16 år.

Enligt 3:2 körkortslagen ska körkortstillstånd endast meddelas till den som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden anses lämplig. Med personliga förhållanden menas att personen bland annat är pålitlig i nykterhetshänseende.

Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av en ansökan om körkortstillstånd begära in yttranden från exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården eller socialnämnd för att inhämta upplysningar av betydelse för ärendet. Yttrandena kommer innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för sökandes lämplighet.

Narkotikabrottets påverkan

En narkotikadom kan tala mot att sökande är pålitlig i nykterhetshänseende. Opålitlighet i nykterhetshänseende innefattar även bruk av narkotika (prop. 1975/76:155 s. 77 f).

En narkotikadom kan således påverka chanserna till körkortstillstånd och senare körkort negativt. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum.

Bedömningen i vårt fall

Vid handläggning av ansökan om körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen få kännedom om narkotikadomen. Detta kan leda till att det behövs en utvidgad lämplighetsprövning enligt 3:3 körkortslagen, som kan innefatta till exempel läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för lämplighetsprövningen.

Transportstyrelsen kommer också att ta hänsyn till om det rör sig om ett upprepat beteende eller en engångsföreteelse. I vårt fall utgår jag från att det rör sig om en engångsföreteelse. I sådant fall kan prövningen, trots det ringa narkotikabrottet, fortfarande resultera i att ansökan om körkortstillstånd blir beviljad.

Slutsatsen är att det i nuläget sannolikt inte kommer att utgöra ett hinder för körkortstillstånd, men att det är viktigt att det stannar vid en engångsföreteelse.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning