Narkotikabrott, drograttfylla och urkundsförvanskning

2020-12-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är misstänkt för ringa narkotikabrott och drograttfylla efter att mitt blodprov visade väldigt låga värden av ett narkotikaklassat preparat. Polisutredaren undrade om jag hade preparatet utskrivet på recept vilket jag svarade ja på. Sedan ville utredaren se ett läkemedelsförteckning som bevisar att jag hade tagit medicinen enligt recept. Tyvärr gjorde jag det dumma valet att redigera min läkemedelsförteckning på uttagna mediciner då jag egentligen inte har den medicinen på recept. Två frågor; har utredaren rätten att få viss information som är aktuell för utredningen från min journal utan mitt samtycke? Och om det fastställs att jag inte har den medicinen på recept, vad kan jag förvänta mig för straff? Pratar vi urkundsförvanskning eller urkundsförfalskning i detta fall?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du:

1. Om utredaren kan få tillgång till din journal utan ditt samtycke

2. Om redigeringen utgör urkundsförvanskning eller urkundsförfalskning

3. Vilket straff du kan förvänta dig

1. Journalen

Uppgifter i en patientjournal omfattas normalt av sekretess, vilket innebär att polis och åklagare under en förundersökning i regel inte får tillgång till journalen utan samtycke från den som skyddas av sekretessen. Dock finns det undantag, till exempel får uppgifter lämnas ut i fall som rör brott där det lindrigaste föreskrivna straffet är 1 år (10:23 OSL).

För drograttfylla är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § trafikbrottslagen). Således kan polis och åklagare inte på den grunden få tillgång till din patientjournal.

Bestämmelsen om drograttfylla gäller inte om narkotikan intagits i enlighet med behörig läkares ordination, vilket du har hävdat inför polisen. För att detta undantag ska bli tillämpligt är det sannolikt att du självmant måste visa upp din journal eller likartade uppgifter för att styrka ditt påstående, vilket ju blir problematiskt eftersom du inte har ett sådant läkemedel på recept.

Svaret på din fråga är alltså att polisen och åklagaren inte har rätt till uppgifterna i din journal, men för att du ska kunna styrka ditt påstående om att du har ett narkotikaklassat läkemedel på recept kan det bli aktuellt att själv visa upp relevanta uppgifter.

2. Redigeringen av läkemedelsförteckningen

För urkundsförvanskning döms den som ändrar en äkta urkund (BrB 14:1-2). Dokument relaterade till medicin, såsom recept, anses i praxis utgöra en urkund och en ändring i ett sådant kan således utgöra urkundsförvanskning. Straffskalan sträcker sig från böter till 6 månaders fängelse.

3. Förväntad påföljd

Gällande vilken påföljd du kan förvänta dig är det svårt att bedöma utan att ha kännedom om samtliga omständigheter. Att ha i åtanke är också att domstolen gör en individuell prövning i varje fall.

Eftersom du är misstänkt för flera brott kommer domstolen konstruera en gemensam straffskala, baserad på straffskalorna för de olika brotten. Om fängelse kan följa på ett av brotten kan det användas som straff för den samlade brottsligheten (26:2 BrB). I regel sträcker sig en sådan skala från minimistraffet för det grövsta brottet till ett maximistraff som inte får överstiga summan av de högsta straffen för samtliga brott.

Straffskalorna

Ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen): böter eller fängelse i 6 månader Drograttfylleri (4 § trafikbrottslagen): böter eller fängelse i 6 månader Urkundsförvanskning (14:2 brottsbalken): böter eller fängelse i 6 månader

Straffskalan i detta fall sträcker sig alltså från böter till 18 månaders fängelse. Med tanke på omständigheterna finns det skäl att anta att endast böter kan uteslutas. Förutsatt att du inte begått likartade brott tidigare kan ett fängelsestraff omvandlas till exempelvis villkorlig frigivning i kombination med böter. Vidare kommer du bli av med körkortet (5:3 körkortslagen) under något års tid.

Hoppas att detta bringat i vart fall någorlunda klarhet i dina funderingar och återkom gärna om fler frågor uppkommer!

Vänligen,

Viktoria S
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91353)